De column van Coen (11): Meedenken en doen!

De activiteiten van de nieuwe gemeenteraad komen langzaam op gang. Dat heeft onder andere te maken met de keuze van de coalitiepartijen om het hoofdlijnenakkoord voor een nieuw College eerst te bespreken met de Raad en de stad in meedenksessies op 15 en 16 mei. Daarna zullen de nieuwe wethouders geïnstalleerd worden in de raadsvergadering van 29 mei.

 

De meedenksessie met de raad op 15 mei werd op het laatst moment afgezegd door de voltallige oppositie, omdat men geen behoefte had aan dit overleg. Jammer, maar dat is natuurlijk hun recht. Ik heb daar geen probleem mee, maar wel knaagt bij mij de gedachte dat het eigenlijk nooit goed is. Als je zo’n bijeenkomst niet organiseert, bedrijf je achterkamertjes politiek en als je het wel organiseert is het een wassen neus.

 

Op 16 mei was er de meedenksessie met de stad. Het was een interessante avond die goed was georganiseerd en ook veel suggesties heeft opgeleverd voor het opstellen van het werkprogramma van het nieuwe College. Natuurlijk zijn er altijd kritische kanttekeningen te maken bij dit initiatief. Of de aanwezigen een representatieve afspiegeling zijn van de bewoners in onze stad is daarbij de terechte vraag. Maar dat ligt niet alleen aan de organisatie van de gemeente, maar ook aan het feit dat sommige vertegenwoordigers van stakeholders niet zo enthousiast zijn over dit soort bijeenkomsten en straks liever rechtstreeks spreken met de nieuwe wethouders. Dat is een keuze. Ik zou willen zeggen dat het landschap van het lokaal bestuur behoorlijk aan het veranderen is en dat bewoners, bedrijven en de hen vertegenwoordigende organisaties daarop moeten inspelen. Wil je meepraten, dan moet je alle beschikbare kanalen en middelen gebruiken, ook al vindt men zo’n praatavond niet leuk!

 

Bij deze meedenksessie waren ook vertegenwoordigers van de lokale oppositie aanwezig. Niet om mee te praten, maar om met de aanwezige burgemeester op de foto te gaan en de bijeenkomst op Facebook te bekritiseren. Het zou mijn keuze niet zijn, kom dan gewoon niet!

 

Na al dit gedoe, lijkt het mij handig om snel te beginnen en als College en Raad gewoon aan het werk te gaan. Ik zou zeggen: Doen!