Artikel 44 vragen aan het College over de Geestbrug

Afgelopen zaterdag 19 mei was de Geestbrug ruim 2 uur geopend en moest het verkeer veel te lang wachten. De VVD Rijswijk is voor goede bereikbaarheid, zowel over de weg als over het water. Vandaar de volgende art. 44 vragen aan het College:

1. Is het College bekend met deze lange stremming van het verkeer?

2. Wat was de oorzaak van deze lange stremming en als er sprake was van een technische storing was er sprake van achterstallig onderhoud?

3. Is het College het eens met de VVD-fractie dat doorstroming van het verkeer niet gebaat is met het zo lang open houden van de brug?

4. Is het College bereid dit voorval te bespreken met de Provincie en afspraken te maken over openingstijden van de bruggen in Rijswijk? 

Coen Sleddering 
Fractievoorzitter VVD Rijswijk