Politiek Café VVD Rijswijk met Rudmer Heerema

Dit keer was 2e Kamerlid Rudmer Heerema te gast. Hij werd geboren in Groningen, en is opgegroeid in Alkmaar. Rudmer heeft op topniveau aan zwemmen gedaan, o.a. met Pieter van den Hoogenband. In Alkmaar werd hij politiek actief, en is reeds jong raadslid geworden. Ook is hij daar lang fractievoorzitter geweest, waar hij met de VVD een aantal grote successen boekte.

Rudmer heeft de ALO gedaan (Academie voor Lichamelijke Opvoeding), en 7 jaar voor de klas gestaan. Daarna startte hij een eigen bedrijf: Expertise instelling Onderwijs en Topsport, waarin hij zijn ervaringen kon bundelen.

Dat viel op, en mede daardoor kon hij de overstap naar de 2e Kamer maken, hij kreeg de portefeuille Natuur toebedeeld, met daarin de Jachtwet. samen met PvdA Staatsecretaris Sharon Dijksma kon hij hiervan een succes maken. Vervolgens kreeg hij de portefeuille Sport erbij. Er is een Sportakkoord gesloten: de portefeuille groeide met ruim 25%.

Sportclubs moeten een andere benadering kiezen, meer toegespitst op de individuele wensen van de leden. Rudmer doet veel werkbezoeken, ongeveer 6-7 per week. In zijn portefeuille zit nu Onderwijs en Sport.

Lumpsum benadering in het onderwijs. Boek "ruimte in regels", om regels te schrappen. Waar geven besturen geld aan uit? Als Nederland zijn wij gedaald in de rankings, met name op Topniveau. Wij richten ons op de onderkant, daar geven we veel geld aan uit. Zesjescultuur. Bij Lumpsums scoren sommige scholen goed, en sommige slecht, niet aanwijsbaar waarom dat nu zo is.

Scholen die goed presteren krijgen meer vrijheid om geld naar eigen inzicht te besteden, scholen die minder goed presteren worden wat strenger gemonitord.

Uiteraard werd aan het einde van de avond een biertje getapt!