Artikel 44 vragen aan het College over straatverlichting en veiligheid in RijswijkBuiten

Artikel 44 vragen Fractie VVD Rijswijk

Uitval straatverlichting/ontbreken van hekwerk Rijswijk-Buiten Rijswijk, 30 mei 2018 

Na het uitblijven van de straatverlichting elders in Rijswijk, ondervindt men in Rijswijk-Buiten al enige tijd hinder van het uitvallen van de straatverlichting met diefstal en onveilige situaties, versterkt door het ontbreken van hekwerk zoals elders in de wijk tussen de straat en de sloten, tot gevolg.

Het ontbreken van hekwerk in een nieuwbouwwijk met veel (kleine) kinderen en in de buurt van Kindcentrum Buitenrijck kan ook overdag al tot onveilige situaties leiden.

De VVD fractie stelt daarom de volgende art. 44 vragen, met het verzoek om spoedige beantwoording:

- Zijn deze problemen bekend bij het college?

- Wat is de reden van het uitvallen van de straatverlichting?

- Komt er nog hekwerk langs de sloten, zo ja, op welke termijn?

- Wat gaat het college op korte termijn doen om de veiligheid in de donkere straten van Rijswijk-Buiten te waarborgen?

Caroline de Mooij