VVD Rijswijk stemt tegen ingediend amendement MRDH

De VVD Rijswijk heeft bij de raadsvergadering van 12 juni tegen een ingediend amendement gestemd. 

Het amendement riep op om een passage toe te voegen aan de zienswijze, die het College oproept om in gesprek te gaan met de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag.

Fractievoorzitter Coen Sleddering gaf een stemverklaring af: Wij stemmen als VVD Rijswijk niet mee met dit amendement. Wij hebben het volste vertrouwen dat het College het beste voor de Rijswijkers nastreeft, ook op dit punt. De standpunten zijn al duidelijk. Wij stemmen dus tegen een amendement die oproept tot het intrappen van open deuren. 

De VVD Rijswijk steunt geen moties en/of amendementen die niks toevoegen aan het beleid van het College.