De Rijswijkse VVD maakt kennis met Avalex

Afval is een grondstof die je kunt hergebruiken: van oud papier maken we nieuw papier en het tuinafval kan worden gecomposteerd. Daar verwachten we wel gemak voor terug en daarom moet de dienstverlening van afvalbedrijf Avalex op orde zijn.


Om praktijkervaring op te doen over de Rijswijkse afvalinzameling heeft Avalex op 2 juli de gemeenteraad uitgenodigd voor een rondleiding langs verschillende wijken; ook leden van de Rijswijkse VVD-fractie waren hierbij aanwezig. In Leeuwendaal is verteld dat de groene smalle straten het lastig maken om ondergrondse containers te plaatsen. Ook het onderwerp nascheiding kwam aan de orde en werd door Avalex vergeleken met de toekomst van de zelfrijdende auto.


We zien ook dat er nog veel verbetering mogelijk is, onder andere in Rijswijk Buiten. Veel bewoners zitten met afval door hun verhuizing, bijvoorbeeld na de oplevering van de keuken. Raadslid Caroline de Mooij: “Het is echt te gemakkelijk om te denken dat zo’n keukenbedrijf het probleem wel even oplost en al het afval weer meeneemt, dan verwacht je toch dienstverlening van Avalex.”


De VVD Rijswijk blijft de ontwikkelingen rond Avalex en de ervaringen van inwoners actief volgen en heeft hierover goede gesprekken met wethouder Van de Laar.