De column van Coen (13): Een Kaderdebat met succes, en nu het reces!

Met de raadsvergadering van dinsdag 3 juli werd een hectische raadsperiode afgesloten en begint het reces. Hectisch vanwege de verkiezingen en de daarop volgende coalitieonderhandelingen. Het nieuwe College is van start gegaan en ging direct hard aan het werk om het coalitieakkoord uit te werken naar een collegewerkprogramma. Ook moest er een kadernota met uitgangspunten voor de begroting voor 2019 worden opgesteld. Het is logisch dat deze kadernota redelijk beleidsarm moest zijn, omdat het collegewerkprogramma nog niet klaar is.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft duidelijk aangegeven wat zij van het College verwacht bij het opstellen van de begroting voor 2019. De financiƫle positie van Rijswijk in de komende jaren ziet er op het eerste gezicht rooskleurig uit, maar de marges zijn smal. Een beetje tegenwind en het mooie weer kan zomaar omslaan. Zeker in 2019 is de financiƫle ruimte beperkt. En als je bedenkt dat in de komende periode het dividend van Eneco - bij verkoop van de aandelen - wegvalt en de opbrengsten via de precariorechten wegvallen, dan is terughoudendheid op zijn plaats.

Het nieuwe College heeft natuurlijk bij de start veel ambities en nieuwe plannen. Maar de VVD heeft aangeven dat niet alles mogelijk is en dat bij de keuze van het besteden van het geld prioriteit moet worden gegeven aan het op orde brengen van de boel in Rijswijk. Achterstanden in het beheer van de openbare ruimte wegwerken, betere dienstverlening aan burgers en bedrijven organiseren en een investering in de kwaliteit van de medewerkers bij de gemeente hebben voor de VVD Rijswijk prioriteit. En dat gekoppeld aan het zo laag mogelijk houden van de lasten voor burgers en bedrijven. Een hele uitdaging voor wethouder Van der Pol, maar de VVD Rijswijk heeft er veel vertrouwen in dat deze klus wordt geklaard.

Tijdens de laatste raadsvergadering is ook een besluit genomen over het Museum Rijswijk. De Raad ging akkoord met een reddingsplan door middel van een drietal leningen aan het museum. Belangrijk daarbij is dat het museum in de meerjarenbegroting de aflossingen van die leningen moet meenemen. Er moet terugbetaald worden. Ook krijgt het museum niet zomaar het geld overgemaakt. De leningen zijn voor de VVD Rijswijk een soort buffer met trekkingsrechten voor het museum. Pas als men kan aantonen dat er alles aan gedaan is om kosten te besparen en opbrengsten te verhogen kan een beroep worden gedaan op de leningen. Belangrijk is ook dat door het overnemen van een lening van Fonds 1818 aan het Museum er nu een hypothecaire zekerheid voor de gemeente Rijswijk is gekomen. Hiermee is bij onverhoopt onheil, in ieder geval het prachtige historische gebouw onder de invloedssfeer van de gemeente gekomen. Een goede en belangrijke stap.

De Raad heeft nu reces tot eind augustus. Het College en de ambtenaren werken hard door aan het opstellen van het collegewerkprogramma en de begroting voor 2019. De directie van het museum gaat hard aan de slag met het uitwerken van de plannen die een laatste kans vormen voor het Museum Rijswijk. De VVD Rijswijk wenst hen daarbij veel succes. Fijne vakantie aan iedereen!

Wil je de bijdrage van de VVD Rijswijk tijdens het Kaderdebat nog teruglezen? Klik dan op de volgende link! https://rijswijk.vvd.nl/nieuws/31073/vvd-rijswijk-tijdens-het-kaderdebat-2018