VVD Rijswijk stelt Raadsvragen en komt met voorstellen over het OV in Rijswijk

Artikel 44 vragen namens de fractie van de VVD Rijswijk


Het OV in Rijswijk


Rijswijk, augustus 2018

Naar aanleiding van de plannen van de MRDH en de HTM om buslijn 23 zo te verleggen, dat de Muziekbuurt buiten het OV-netwerk dreigt te vallen, heeft de VVD Rijswijk nagedacht over structurele oplossingen met maatwerk. In plaats van het behouden van de grote HTM-bussen die weinig reizigers lijken te vervoeren, wil de VVD Rijswijk graag weten of er wellicht ook andere mogelijkheden zijn die kunnen worden ingezet om de inwoners van de Muziekbuurt structureel te helpen met hun dagelijkse reizen. Ook heeft de VVD Rijswijk zelf een aantal suggesties voor het College. Om een duidelijker beeld te scheppen omtrent deze situatie, stelt de fractie van de VVD Rijswijk daarom de volgende artikel 44 vragen aan het College:

1. Wat is het College van plan te doen/wat gaat het College eraan doen om alsnog de huidige route van buslijn 23 in stand te houden? Indien dit echt niet haalbaar blijkt, is het College dan bereid om onderstaande suggesties van de VVD Rijswijk te overwegen?


2. Is het College het met ons eens dat het wegvallen van de Muziekbuurt uit het huidige OV-netwerk ongewenst is en leidt tot onnodig langere reistijden voor de bewoners daar?


3. Indien ja, is het College bereidt om een structurele oplossing te vinden voor dit probleem, in de vorm van kleinschalig vervoer beschikbaar voor iedereen en vervoer speciaal gericht op bepaalde doelgroepen zoals bijv. mindervaliden? En is het College bereid om in de besturen van de MRDH aandacht te vragen voor het versterken van het Kleinschalig vervoer in deze regio? Zo nee Waarom niet?


4. Is het College bekend met de particuliere vervoersdienst van Welzijn Rijswijk, waarmee 65-plussers door vrijwilligers naar het ziekenhuis of naar de dokter worden gebracht? Zo ja, is dit dan een goed voorbeeld voor het College over hoe zo’n netwerk zou kunnen worden toegepast in de Muziekbuurt. Zo niet, waarom?


5. Is het College bekend met ‘’Woej’’ in de buurgemeente Leidschendam-Voorburg? Is het College bereid een blik te werpen bij de buren, om te kijken of dit concept aanslaat bij de bewoners aldaar en of deze eventueel in te voeren is in de gemeente Rijswijk? Zo niet, waarom?


6. Zit er in de huidige WMO een taxibus? Zo ja, loopt deze goed en zo nee, waarom is deze er dan niet/waarom loopt deze niet goed?


7. Wat zijn de plannen van het College voor de, door Rijswijk aangelegde en betaalde, busbaan naast het station Rijswijk? Wat ziet het College graag op de plek van de busbaan als buslijn 23 hier wegvalt en er geen sprake zal zijn van bovengenoemde alternatieven of andere vervoersmiddelen? Is compensatie van de HTM een mogelijkheid? Zo niet, waarom?


8. Kan het College uitzoeken of de HTM zelf wellicht kan zorgen voor alternatief vervoer naast de andere genoemde mogelijkheden?


Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.


Namens de fractie van de VVD Rijswijk,


Coen Sleddering