Fractie van de VVD Rijswijk roept leden van, en stemmers op, de VVD Rijswijk nadrukkelijk op om mee te praten over het CWP.

Onder de noemer “Participatie” zal in de komende tijd veel vaker gebruik worden gemaakt van bijeenkomsten zoals deze om de burgers te betrekken bij het beleid van de gemeente Rijswijk.     

De VVD en zijn leden zijn vaak geneigd om dit soort bijeenkomsten te laten voor wat ze zijn. Veel gehoord hierbij is de redenatie dat er in maart een gemeenteraad is gekozen en dat de daar gekozen volksvertegenwoordigers aan de slag moeten gaan en verantwoordelijkheid moeten nemen voor het beleid in onze stad.

Dit zal de Raad, en de fractie van de VVD Rijswijk in het bijzonder, ook zeker doen, maar het is ook van belang dat het geluid van onze kiezers gehoord wordt bij dit soort participatiebijeenkomsten. Ook voor ondernemers is het van belang dat, ondanks hun drukke werkzaamheden, het ondernemersgeluid op deze avonden wordt uitgedragen. Anders ontstaat er een te eenzijdig beeld bij de opbrengst van deze meepraatsessies. Beroepsmeepraters vanuit andere partijen en organisaties zijn er namelijk genoeg! En het is niet de bedoeling dat zij door uw afwezigheid gaan bepalen wat er in uw straat, wijk of stad gaat gebeuren. 

Hoewel een avond meepraten dus niet echt in het DNA van veel VVD'ers zit, roept de fractie u toch op om bij een van de drie avonden het liberale geluid te laten horen! Het uiteindelijke CWP zal natuurlijk wel in een raadsvergadering worden besproken, en daarbij helpt elk stukje liberaal geluid van de inwoners van Rijswijk! 

De gemeente organiseert 3 bijeenkomsten. Op basis van een geografische verdeling (zie afbeelding) is Rijswijk in 3 delen verdeeld: Steenvoorde, Rijswijk-Midden en Oud-Rijswijk. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om bij één of meerdere bijeenkomsten aanwezig te zijn. Deze vinden plaats op:

•  3 september (Rijswijk-Midden), locatie Herberg Vlietzigt, Jaagpad 7;

•  6 september (Steenvoorde), locatie Best Western plus Grand Winston Hotel, Generaal Eisenhowerplein 1;

•  12 september (Oud-Rijswijk), locatie De Compagnie, Geestbrugkade 32.

Alle avonden starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.  Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden via de site van de gemeente. Dit kan gemakkelijk via https://www.rijswijk.nl/cwp2018 

Als u het liberale gedachtegoed van de VVD Rijswijk steunt, kom dan vooral naar één of meerdere van deze avonden! Laat het liberale geluid horen, want ook in Rijswijk is deze sterk aanwezig. Wij, als fractie, laten dit geluid vanuit de gemeenteraad al horen, laat uw stem horen vanuit de samenleving!