De column van Coen(14)

Ook op deze Prinsjesdag weer een nieuwe Column van Coen.

In mijn vorige column kondigde ik het zomerreces aan. Onlangs hoorde ik van de griffie dat reces een term is die hoort bij de Tweede Kamer en niet bij de gemeenteraad. De Raad heeft een agenda en daarin wordt geregeld dat er in de zomer niet vergaderd wordt. Zo, dan is dat ook gecorrigeerd. Wel jammer dat ik dan nooit van reces kan worden teruggeroepen.

Maar goed, reces of geen reces, het werk in de Rijswijkse Raad is weer begonnen. Het College van B&W legt nu de laatste hand aan de begroting voor 2019. Geen eenvoudige opgave want er zijn veel onzekerheden en veel wensen c.q. ambities. Natuurlijk moeten wij rekening houden met een paar hele grote opgaven voor alle gemeenten in Nederland - en dus ook in Rijswijk - op het gebied van klimaat, duurzaamheid en energie. Rijswijk zal mee moeten gaan met deze kostbare operaties. Wel is het nodig dat wij met beide benen op de grond blijven staan en het geld van burgers en bedrijven gaan uitgeven voor de juiste dingen. Het overleg tussen het Kabinet Rutte-III en bijvoorbeeld de VNG zal hopelijk een soort richting aangeven hoe wij als gemeente het beste aan de slag kunnen gaan. En natuurlijk ook hoe de lasten verdeeld worden over overheid, burgers en bedrijven. Voorbereidingen voor en het nadenken over het hoe, kunnen natuurlijk gestart worden dit nieuwe begrotingsjaar. Pas op basis van goede plannen kunnen de daarbij passende financiƫle middelen voor de komende jaren worden bepaald. Maar de VVD Rijswijk wil zeker de ogen niet sluiten voor deze onontkoombare opgave.

Verder zal er in deze begroting aandacht komen voor het beleid om mensen actief van uitkering naar werk te begeleiden. De op volle toeren draaiende economie zorgt voor heel veel vraag naar arbeid en daarvan moet ook Rijswijk volop profiteren.

En dan hebben we nog een paar grote beslissingen op de verlanglijst van velen staan: investeren in sportaccommodaties, in veiligheid/handhaving en het wegwerken van achterstallig onderhoud bij het groen, de infrastructuur en de gemeentelijke dienstverlening. Kortom een hele lijst. Het gaat een boeiend najaar worden op weg naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En die zijn dit keer belangrijker dan ooit vanwege de positie van de coalitiepartijen in de Eerste Kamer. De fractie wenst het onlangs gestarte campagneteam veel succes bij de komende verkiezingen!