Prinses Beatrixlaan: ondertunneling of niets

Een motie van de VVD Rijswijk waarin het College wordt opgeroepen om tezamen met de partners in de regio aan de slag te gaan met een plan voor de ondertunneling van de Beatrixlaan is raadsbreed onderschreven en ondersteund.

Vanzelfsprekend moeten er op korte termijn enkele beperkte oplossingen worden doorgevoerd om de ergste problematiek rondom de Beatrixlaan op te lossen. De langetermijnoplossing is gelegen in een lange tunnel die zorgt voor een goede doorstroming, meer veiligheid, een betere leefomgeving en een mooiere omgeving voor het te ontwikkelen Bogaardgebied.

Een tunnel kost veel geld. Geld wat door het Rijk, de MRDH, Provincie en de gemeenten Den Haag en Rijswijk moet worden opgehoest. Rijswijk geeft, met het aannemen van de motie, daarvoor al het goede voorbeeld: het College zal een bestemmingsreserve gaan creĆ«ren ten behoeve van de op termijn te realiseren tunnel. De VVD Rijswijk lost hiermee nogmaals een grote verkiezingsbelofte in. En er zullen er nog meer volgen. 

VVD Rijswijk: Gewoon Doen!