Hondenbelasting afgeschaft: niet meer van deze tijd

De VVD Rijswijk heeft door middel van een aangenomen amendement een einde gemaakt aan een belastingmaatregel die niet meer van deze tijd is: de hondenbelasting.

Vroeger ingesteld vanwege ziekten en overlast, maar thans niets meer of minder dan een melkhond. Door middel van een amendement op de begroting wordt over 2019 geen hondenbelasting meer geïnd door de gemeente. Nadat het hondenbeleid is geëvalueerd zal er definitieve besluitvorming volgen over afschaffen van de hondenbelasting. Waarbij, wat betreft de VVD Rijswijk, het enige besluit kan zijn dat de hondenbelasting definitief van de baan is. De VVD Rijswijk lost hiermee een van haar grootste verkiezingsbeloftes in. En er zullen er nog meer volgen. 

VVD Rijswijk: Gewoon Doen!