VVD Politiek Café met Tanja Klip-Martin

Vorige week ontvingen wij Tanja Klip-Martin als gast in ons Politiek Café. Een zeer deskundige, ambitieuze en realistische Dijkgraaf waar we als VVD-ers trots op mogen zijn.

Zij heeft op inspirerende wijze verteld over de belangrijke en zeer actuele thema’s waar het Waterschap voor staat.

 

Tanja is kunsthistorica die na een carrière bij onder andere het Noord-Brabants Museum in de politiek is gestapt. In 1998 werd ze lid van de gemeenteraad van Coevorden. Na één periode raadslid te zijn geweest nam ze zitting in het college van Coevorden en daarna werd ze gedeputeerde in de Provincie Drenthe.

Sinds 2013 is ze Dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe en sinds 2016 tevens lid van de Eerste Kamer.

De verkiezingen voor de waterschappen komen er weer aan en dat horen we natuurlijk altijd de discussie opkomen: “is dit systeem niet ouderwets en inefficiënt?”

Gestrekt door internationale onderzoeken naar het Nederlandse model, is Tanja er van overtuigd dat het Nederlandse systeem juist erg goed is. Geen enkel land heeft het managen van haar waterhuishouding geborgd door een separaat orgaan, met vergaande zelfstandige bevoegdheden, dat direct democratisch gecontroleerd wordt.

Daarnaast spelen de Nederlandse waterschappen een essentiële rol in het verduurzamen en het opvangen van de klimaat veranderingen in Nederland en ver daar buiten door het internationaal delen van kennis. Door het delen van deze kennis helpen we andere landen, maar creëren we ook belangrijke export kansen. Wist u dat met elke Nederlandse handelsmissie een Dijkgraaf mee gaat?

Daarnaast stimuleren waterschappen ook de innovatie bijvoorbeeld op het gebied van energie opwekken uit biogassen die vrijkomen bij het zuiveren van rioolwater.

En waarom transformeren we ons huidige mooi fijnmazige aardgasnetwerk niet tot een biogasnetwerk. Zouden we daar niet op een milieuvriendelijke manier oude binnensteden van hun energie behoefte kunnen voorzien?

Het was een leerzame en zeer gezellige avond die werd afgesloten met een prachtig getapt biertje!