De column van Coen (16)

Het was een mooi weekend voor de Rijswijkse VVD. Tijdens de ledenvergadering van de VVD Zuid-Holland werd er gestemd over de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2019. René van Hemert stond op plek 7 van de voorlopige lijst en werd door de ledenvergadering met algemene stemmen definitief op die plek gezet. Een mooi resultaat voor René en voor Rijswijk. De in grote getale aanwezige Rijswijkse delegatie hoefde dus niet in actie te komen om die plek te verdedigen en dat is een compliment voor René. Vanaf plek 8 begon ”het circus” om de voorlopige lijst te veranderen en er waren vele schriftelijke stemrondes nodig om tot de definitieve lijst te komen. Partijdemocratie is mooi en soms ook wel een beetje ingewikkeld en bureaucratisch, maar op het einde is iedereen tevreden. Dus nu op weg naar de campagne om de 10 zetels van de VVD vast te houden of uit te breiden. Het campagneteam in Rijswijk is al druk bezig met de voorbereidingen.

In de gemeenteraad maken wij ons op voor de eindsprint naar het einde van dit jaar. Een heftig jaar met verkiezingen en formatie van een nieuw college van B&W. De begroting voor 2019 is redelijk soepel door wethouder Jorke v.d. Poll door de Raad geloosd, inclusief de door de VVD Rijswijk sterk bepleitte afschaffing van de hondenbelasting. Een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma is daarmee bereikt.

Het College kan nu goed aan de slag met het uitwerken van de plannen. Maar, de VVD hoopt echt dat het College niet alleen kijkt naar de nieuwe plannen, uitdagingen en ambities, maar vooral ook naar het op orde brengen van dienstverlening en het wegwerken van achterstallig onderhoud bij onder andere groen en infrastructuur.

Afgelopen week werden wij verrast door een persbericht waarin werd aangekondigd door de gemeente dat via een online enquête burgers konden meepraten over de inrichting van het Huis van de Stad en ook over de horecafunctie in het, mogelijke nieuwe, Stadhuis. In het persbericht en de enquête geen woord over het feit dat de gemeenteraad nog een definitieve beslissing moet nemen over het terug verhuizen naar het Huis van de Stad. De opgeschreven teksten suggereren dat het Huis van de Stad er komt! En dat is niet juist!

Participerende burgers zijn prima, maar men moet wel weten hoe de stand van zaken is en er moeten geen verwachtingen gewekt worden die men niet waar kan maken. Wat de VVD Rijswijk betreft is die enquête dus te vroeg en zonder de juiste actuele informatie verzonden aan de burgers. Nog los van de technisch zeer slecht ontworpen enquête, is hier dus sprake van een slechte start van het definitieve besluitvormingsproces over het Huis van de Stad. Soms staan de politieke antennes kennelijk uitgeschakeld.