De column van Coen (17)

Dat was een mooie afsluiting van het politieke jaar 2018 met een druk bezocht Politiek Café van de VVD Rijswijk. Deze bijeenkomst in december, beter bekend onder de naam Oliebollentreffen, is een mooie traditie geworden. De afgelopen jaren reikte de fractie van de VVD Rijswijk tijdens deze bijeenkomst de kwaliteitskanjer uit aan een afdeling van het stadhuis die zich had onderscheiden op het gebied van dienstverlening aan burger en bedrijven. Met de komst van de nieuwe fractie is besloten om vanaf 2018 de VVD Rijswijk-ondernemersprijs uit te reiken. Een prijs voor ondernemers of organisaties die een positieve bijdrage hebben geleverd aan ondernemend Rijswijk. De VVD Rijswijk-ondernemersprijs van 2018 ging naar de BBR, de bedrijvenvereniging van Rijswijk. Zij zijn al jaren een sterke vertegenwoordiger van het Rijswijkse bedrijfsleven en een betrouwbare gesprekspartner van het stadsbestuur en de Rijswijkse politiek. Een terechte prijs voor het bestuur van de BBR, die ook de komende jaren de fractie van de VVD Rijswijk zal ondersteunen bij het nomineren van de volgende winnaars. De oliebollen van bakker Bosman smaakten weer goed en het was nog lang gezellig in Ton’s Muziekcafé.

Ook de gemeenteraad sloot, een dag eerder, het jaar 2018 af met een lange vergadering. De fractie van de VVD Rijswijk was zeer actief en succesvol met zowel vragen als moties, met als resultaat dat vereenvoudiging en uniformering van de 13 parkeerregimes (17 zones) in Rijswijk in beeld komt binnen het huidige systeem. Want, uit de beleidsevaluatie is duidelijk gebleken dat het ingevoerde systeem goed is neergezet. Nu komt het aan op kleine aanpassingen van de uitvoering, met name de communicatie en bebording, en kijken of een versimpeling van de regels mogelijk is. Ook vroeg de VVD Rijswijk met andere partijen om meer aandacht voor de sociale– en verkeersveiligheid. Aandacht voor te hard rijden op verschillende ventwegen, de Haagweg en de nieuwe Delftweg, het gebrek aan schoolzones bij bepaalde scholen en aandacht voor de oversteekplaats bij de Geestbrugweg-Penninglaan. Daarnaast gaat, mede op verzoek van de VVD Rijswijk, de burgemeester onderzoeken of het invoeren van bestuurlijke boetes in Rijswijk haalbaar is. Kortom, de fractie kende een mooie eindsprint in 2018.

En nu op naar een feestelijke afsluiting met de Kerstdagen en de jaarwisseling. Namens de fractie van de VVD Rijswijk wens ik u allemaal alvast prettige feestdagen en een gezond 2019!