Een mooie toekomst voor de Plaspoelpolder

In het Forum Stad van 22 januari is een voorstel van het College behandeld om de visie over de Plaspoelpolder te actualiseren. Onder andere het vertrek van Shell en het gegeven dat ondernemers tegen de grenzen van de mogelijkheden van het huidige plan aanlopen, maken dat deze herijking nu nodig is.

De VVD Rijswijk ondersteunt dit voorstel van harte en vind het ook belangrijk dat deze actualisatie met grote voortvarendheid wordt opgepakt zodat een herzien plan snel en op zeer korte termijn aan de Raad kan worden voorgelegd.

De VVD Rijswijk gaat er daarbij van uit, om de levensvatbaarheid van de Plaspoelpolder te vergroten, dat er een combinatie van werken en wonen mogelijk gemaakt gaat worden. Zodat het voor ontwikkelaars financieel interessant wordt om projecten te starten en door deze functievermenging het gebied voor alles en iedereen aantrekkelijker gaat worden om er te werken en/of te wonen.

Nu het economisch goed gaat met Nederland is er ook de ruimte om te gaan ontwikkelen, dus wat betreft de VVD Rijswijk niet lang praten over beleidsstukken, maar,nu snel doorpakken en ruimte geven aan ondernemend Nederland.

VVD Rijswijk: Gewoon. Doen!