De VVD Rijswijk stapt uit de coalitie

De VVD Rijswijk heeft besloten uit de coalitie te stappen. De VVD Rijswijk heeft, net als bijna de voltallige oppositie in de gemeenteraad, gevraagd om rust en bezinning rondom de besluitvorming over de Rijswijkse Energievisie totdat de landelijke discussie over het Klimaatakkoord is beslecht en er afspraken zijn gemaakt tussen het Rijk en de VNG over de (financiële) kaders.

De VVD Rijswijk constateert dat de coalitiepartners -en dan met name GroenLinks en WIJ.- zonder enig steekhoudend argument deze nadrukkelijke wens negeren. En dat op een thema wat van een enorm groot belang is voor de Rijswijkse burger; de burger van nu en in de toekomst. Die burger heeft moeite met het goed in beeld krijgen van met name de financiële gevolgen van de in de energievisie voorgestelde maatregelen om te bereiken dat in 2040 Rijswijk geheel van het gas af zal zijn. Er zijn op dit moment gewoon te veel vragen en te weinig concrete cijfers over kosten en opbrengsten. Voor alle duidelijkheid, ook de VVD Rijswijk is van mening dat er iets moet gaan gebeuren op het gebied van het klimaat en de energietransitie, maar wel op een verantwoorde manier waardoor het voor burgers betaalbaar en behapbaar blijft. De discussie over klimaat en de energietransitie in Nederland gaat vooral over ambities en minder over de doelmatigheid, de betaalbaarheid en het draagvlak. Gemeenten buitelen nu over elkaar heen om het allemaal veel sneller te doen. Ze vergeten hierbij dat hoe sneller het gaat, hoe duurder het wordt. 

Het gaat hier dus niet om de inhoud, maar om het proces. Om precies te zijn: het negeren van een wens van een groot deel van de Gemeenteraad om niet vooruit te lopen op landelijke afspraken die van bepalend belang zijn voor de toekomst van de Rijswijkse burgers. Een dergelijke opstelling, het willen doordrukken van een voorstel zonder duidelijke en financiële/inhoudelijk grenzen, is niet aanvaardbaar voor de VVD Rijswijk en geeft, bovendien, de VVD Rijswijk geen enkel vertrouwen dat de uitvoering van de energievisie door de Gemeenteraad desgewenst nog is bij te sturen. 

Voor de VVD Rijswijk is het een dermate belangrijk onderwerp dat, ondanks vele gesprekken en discussies met alle coalitiepartijen, de uiterste consequentie aan de opstelling van met name GroenLinks en WIJ. moest worden verbonden, te weten het uit de coalitie stappen.

De VVD Rijswijk is een partij die al sinds 1948 bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt in Rijswijk. Deze beslissing is dus veelzeggend en weegt ons zwaar. Als er op enig moment weer een beroep op ons wordt gedaan om verantwoordelijkheid te dragen bij het op een verantwoorde wijze besturen van de stad, dan zullen wij daar niet voor weg lopen.

De fractie van de VVD Rijswijk hoopt dat op korte termijn een nieuwe meerderheidscoalitie aan de slag kan gaan in het belang van de burgers en ondernemers van ons mooie Rijswijk.

Rijswijk, 4 februari 2019 

Coen Sleddering

Caroline de Mooij

Menno Ezinga

Udo Oelen