Hondenbelasting per 1 januari afgeschaft

De VVD Rijswijk heeft in de vergadering van 8 november 2018 door middel van een aangenomen amendement een einde gemaakt aan een belastingmaatregel die niet meer van deze tijd is: de hondenbelasting.

Vroeger ingesteld vanwege ziekten en overlast, maar thans niets meer of minder dan een melkhond. Door middel van een amendement op de begroting wordt over 2019 geen hondenbelasting meer geïnd door de gemeente. Nadat het hondenbeleid is geëvalueerd zal er definitieve besluitvorming volgen over het afschaffen van de hondenbelasting waarbij, wat betreft de VVD Rijswijk, het enige besluit kan zijn dat de hondenbelasting definitief van de baan is. Hondenbezitters in Rijswijk zijn hiervan recentelijk via de post op de hoogte gebracht door de gemeente. 

De VVD Rijswijk lost hiermee een van haar grootste verkiezingsbeloftes in. En er zullen er nog meer volgen. 

VVD Rijswijk: Gewoon. Doen!