VVD Rijswijk in de Raadsvergadering van 9 april 2019

  • Verkeersveiligheid: Raadslid Menno Ezinga drong wederom bij de wethouder verkeer en vervoer aan op het opstellen van een plan om de verkeersveiligheid in Rijswijk te verbeteren en om zo snel mogelijk de acuut gevaarlijke plekken in Rijswijk aan te pakken. Wat de VVD Rijswijk betreft duurt het opstellen van dit plan, dat al maanden geleden is toegezegd, veel te lang. Daarom wilde de VVD Rijswijk weten in welke fase het plan zich bevindt en waarom de gevaarlijkste verkeersplekken in Rijswijk nog niet zijn aangepakt.

Omdat wij niet tevreden waren met de antwoorden in de commissie van 26 maart, stelde wij dit onderwerp nogmaals aan de orde. De wethouder antwoordde dat de startnotitie en het plan van aanpak er inderdaad nog niet liggen, maar er snel aankomen. De berichtgeving van D66 over ‘vooruitgang op het thema’ is dan ook nog te voorbarig, wij willen de concrete plannen graag eerst zien voordat we dit soort uitspraken doen.  

Bij een goede bereikbaarheid van Rijswijk hoort dat iedereen zich veilig in het verkeer kan bewegen. Want Rijswijk moet niet alleen goed bereikbaar zijn, maar ook veilig bereikbaar zijn. Dat is waar de VVD Rijswijk voor staat! Dit onderwerp zal op de voet gevolgd worden en wij kijken uit naar de eindelijke voltooiing van het plan van aanpak omtrent de verkeersveiligheid. 

  • De bedrijveninvesteringszone (BIZ) winkelcentrum Oud-Rijswijk: Fractievoorzitter Coen Sleddering stelde een vraag over de nieuwe verordening voor de BIZ Oud-Rijswijk. Er zijn hier een aantal aanpassingen gedaan waar de Raad mee moest instemmen. 

'De VVD Rijswijk is blij met het ondernemersvoorstel BIZ Oud-Rijswijk. De rol van de gemeente wel beperken tot alleen faciliteren, zodat ondernemers ruimte hebben om te ondernemen.'

Coen gaf duidelijk aan dat de administratieve lasten van horecaondernemers beperkt moeten blijven. De aanvraagprocedure voor horecavergunning en exploitatievergunning moet sneller en moderner. Gegevens die al bekend zijn bij de gemeente niet nodeloos opnieuw invullen. Hierbij is extra aandacht voor ondernemers die al jaren tot de volle tevredenheid van klanten, buurtbewoners en bezoekers hun zaak draaiende houden gewenst. Een verlenging zou eenvoudiger moeten zijn dan een eerste aanvraag. De burgemeester heeft toegezegd hier mee snel aan de slag te gaan en gaf toe dat dit onderwerp te traag is opgepakt na eerdere vragen van de VVD Rijswijk. 

De VVD Rijswijk staat pal voor de hardwerkende ondernemers: deze zijn de motor van onze economie. Als VVD Rijswijk zetten wij ons hard in om hen vrij te laten zelf keuzes te maken en waar nodig vanuit de gemeente te faciliteren. Voor een goede en gezonde Rijswijkse economie!