Nieuwe coalitie in Rijswijk. VVD Rijswijk sterk in de oppositie.

Eindelijk is er dan een nieuwe coalitie in Rijswijk. Het hele proces van de (in)formatie heeft tien weken geduurd en dat is lang, te lang. Zeker als er, na het opstappen van de VVD Rijswijk uit de coalitie op 4 februari, in die tien weken bijna niets werd gedaan door de overgebleven wethouders. De lege inhoud van de raadsagenda’s van de laatste weken gaf daarvan genoeg bewijs.

Maar goed, de stad kan nu weer bestuurd worden en daar is de VVD Rijswijk blij mee; met dank aan BvR voor de leiding van dit moeizame proces. De fractie van de VVD Rijswijk wenst de nieuwe wethouders veel succes!

De fractie van de VVD Rijswijk zal aanstaande donderdag in de extra gemeenteraadsvergadering onze opvattingen over het coalitieakkoord en de samenstelling van dit College helder neerzetten. Wordt vervolgd! 

De fractie van de VVD Rijswijk gaat zich nu voorbereiden op het voeren van drie jaar oppositie tegen dit nieuwe College. De VVD Rijswijk zal dat constructief doen: goede voorstellen voor Rijswijk kunnen op steun van de VVD Rijswijk rekenen. De VVD Rijswijk zal de voorstellen kritisch beoordelen op nut en noodzaak, of de voorstellen haalbaar en betaalbaar zijn en niet gaan leiden tot hogere lasten voor burgers en bedrijven. Verder zullen wij scherp letten op de financiële degelijkheid van het stadsbestuur en de financiële positie van Rijswijk.

Een strak financieel kader opschrijven is tenslotte makkelijk, maar je er in de praktijk aan houden is voor sommige partijen een stuk moeilijker!

Coen Sleddering 

Fractievoorzitter VVD Rijswijk