College wil AZC Rijswijk langer openhouden: onbegrijpelijk en onverantwoord.

De VVD Rijswijk heeft destijds ingestemd met het AZC, omdat wij onze verantwoordelijkheid wilde nemen bij het opvangen van mensen die onze hulp echt nodig hadden. De afgelopen jaren ging dit goed en ook de politie gaf aan dat er nauwelijks tot geen problemen waren met het AZC. Recentelijk heeft het COA besloten om een aanzienlijk aantal 'probleemgevallen' in het AZC te plaatsen en hiermee door te willen gaan: mensen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning en Nederland moeten verlaten.

Het College bestaande uit Beter voor Rijswijk, D66, WIJ. CDA en GBR heeft desalniettemin besloten om het AZC in Rijswijk nog twee jaar extra open te houden. Dit is voor de VVD Rijswijk een onbegrijpelijke en onverantwoorde beslissing. Niet alleen dat, want de beslissing is ook onverwacht. BvR is altijd tegen het AZC in Rijswijk geweest. Nu ze eindelijk de positie hebben om het AZC te sluiten, kiezen ze ervoor om dit niet te doen en draaien daarmee volledig richting het linkse smaldeel van dit College. Dit staat haaks op het jarenlange standpunt van BvR en we zullen dit zeker benoemen: wij willen dat BvR zich aan eerdere uitspraken houdt en roepen hen op om samen met ons het contract te beĆ«indigen. 

De nieuwe groepen in het AZC verstoren de openbare orde dermate, dat het de politiecapaciteit in Rijswijk onder druk zet. Dit is voor de VVD Rijswijk een onacceptabel gevolg van deze keuzes van het COA. Het draagvlak van het AZC, dat de afgelopen jaren goed werk heeft geleverd, wordt hierdoor weggenomen. Dit tast niet alleen het draagvlak aan, want ook gezinnen die echt hulp nodig hebben worden hier de dupe van. Dat is jammer, want de VVD Rijswijk wil mensen die echt hulp nodig hebben niet in de kou laten staan. Wij hebben echter ook een aantal eisen gesteld aan het AZC en deze worden niet nagekomen. Daarmee hebben wij onze keuze gemaakt. 

De fractie van de VVD Rijswijk heeft altijd aangegeven dat het wat ons betreft klaar is met het AZC wanneer de politiecapaciteit en de openbare orde in Rijswijk onder druk komen te staan. De burgemeester kan niet garanderen dat dit niet gebeurt en daarom zullen wij het College, samen met collega's uit de Raad, oproepen om het contract met het COA op te zeggen. Na drie jaar AZC in Rijswijk, waarvan 2,5 jaar zonder problemen, is het nu aan een andere gemeente.