VVD Rijswijk in de Raadsvergadering van 21 mei 2019

  • Het AZC in de Plaspoelpolder: Onze fractievoorzitter Coen Sleddering heeft aangegeven dat wat ons betreft het contract met het COA omtrent het AZC zo snel mogelijk wordt opgezegd. De politiecapaciteit staat onder druk en dat is voor ons onacceptabel. Het is jammer dat het COA en het College ons niet in staat stelt om de positieve ervaringen voort te zetten en het draagvlak voor het AZC in Rijswijk te herstellen. Dit brengt ons bij de conclusie dat het zo niet langer kan: wat de VVD Rijswijk betreft sluit het AZC dit jaar nog. Lees de inbreng hier: 

Eigenlijk zou ik hier niet moeten staan om over het AZC te praten. Wij hebben dat tenslotte ruim 2,5 jaar niet gedaan. Na een pittige discussie met stevige argumenten van voor- en tegenstanders hebben wij sinds 2016 een AZC in Rijswijk; een van de weinige AZC’s in de regio. Met goede afspraken over de inzet van de politie bij eventuele problemen is het AZC gestart en is het 2,5 jaar stabiel en rustig geweest, zoals het COA zelf ook aangeeft. Dat is precies wat de VVD Rijswijk wil: goede zorg voor die personen die daar recht op hebben! Ook de politie was tevreden: bij onze voorbereidingen van het VVD Rijswijk-verkiezingsprogramma 2018-2022 hadden wij een gesprek met de politie over de veiligheid in Rijswijk. Er waren best wel wat zorgen bij de politie, maar niet over het AZC. Veel organisaties en vrijwilligers waren actief betrokken bij de bewoners van het AZC en de bewoners zelf waren ook actief als vrijwilligers in de stad. Een succes dus!

En waarom moeten wij er hier dan toch over praten?

Sinds een aantal maanden geleden weten wij dat het behoorlijk fout is gegaan bij het AZC als gevolg van de komst van een tiental uitgeprocedeerde alleenstaande mannen uit veilige landen als Marokko en Algerije. Deze weliswaar kleine groep heeft zich misdragen in en buiten het terrein van het AZC. Misdaden werden gepleegd, ondernemers in de Bogaard kregen last en er ontstonden hele nare situaties in het AZC. Vrijwilligers haakten af en de politie-inzet werd heel erg hoog, onaanvaardbaar hoog: men was bijna permanent op het AZC aanwezig. De rapportage vanuit het stadhuis was magertjes, terwijl de rapporten van de politie toch duidelijk waren. Er was een bijna onhoudbare situatie ontstaan door de grote druk op de politiecapaciteit van Rijswijk. De VVD Rijswijk vindt dit een ongehoorde situatie. Hoe een kleine groep mannen een succesvol AZC zo in de problemen kan brengen en het grote draagvlak voor het AZC in Rijswijk heeft aangetast. 

En net op dat moment moeten wij als Rijswijk beslissen of wij akkoord gaan met een stilzwijgende verlenging van het driejarige contract met het COA! U hoort mij goed: een driejarig contract... want dat is het! Een driejarig contract dat stilzwijgend en eenmaal verlengd kan worden als niet een van de partijen aangeeft na die drie jaar te willen stoppen. Kan het College aangeven waarom in het persbericht van de gemeente wordt gesproken van een vijfjarige overeenkomst? En laat ik helder zijn, ik ben zelf te lang werkzaam geweest als woordvoerder dat ik op deze vraag niet het antwoord wil horen dat 'het een foutje was van de afdeling communicatie'. Het College is verantwoordelijk en de VVD Rijswijk ziet in deze tekst een poging om de discussie over een mogelijke verlenging weg te poetsen! Ik hoor graag de reactie van het College.

De VVD Rijswijk is van mening dat het College het moment van de verlenging had moeten aangrijpen om met het COA te spreken over de problemen en de veroorzakers hiervan in het AZC, met als boodschap: Rijswijk wil graag terug naar de succesvolle periode voor de komst van deze groep en eist van het COA dat die groep 'veiligelanders' niet meer in Rijswijk zal worden geplaatst. Die garantie kan/kon/wil het COA niet geven met alle eerder genoemde gevolgen voor de politie-inzet in Rijswijk. Daarom had het College moeten zeggen: Oké COA, dan gaan wij niet akkoord met verlenging en is het einde oefening AZC, maar nee, voor die heldere opstelling heeft het College niet gekozen. Men loopt lijdzaam aan het handje van het COA de narigheid tegemoet en de politie mag het oplossen!

Een stevig plan van aanpak na ongeregeldheden is het argument van dit College om het hoofd te buigen voor het COA. In plaats van preventief te zorgen dat die problemen er niet meer komen, neemt men genoegen met een aanpak nadat het kwaad al geschied is. Een zwaktebod!

De fractie van de VVD Rijswijk is dus tegen het besluit van het College tot om het contract van het AZC te verlengen.

Tenslotte, tegen de Collega’s van BvR zou ik willen zeggen: welkom in coalitieland. U merkt nu hoe het werkt om deel uit te maken van een Coalitie. De eigen standpunten kunnen niet altijd worden binnengehaald. De VVD Rijswijk heeft daar een ruime ervaring mee. Vandaar ook geen verwijt van ons naar uw stevige draai bij dit onderwerp, maar wel een gratis advies: Vertel bij zoiets gewoon hoe het zit: de prijs van het pluche, zo gaat dat! Kom echter niet met smoesjes aan dat het een vijfjarige contract is, want dat is het niet. Kom niet met uitspraken over zorgvuldig bestuur, dat past niet bij het onderwerp, en kom niet met een afleidingsmotie om het AZC te sluiten in 2021, want dat is in het huidige contract al geregeld (drie jaar en eenmalige verlenging met 2 jaar). 

  • Het Huis van de Stad: Fractievoorzitter Coen Sleddering heeft nogmaals de inbreng van de VVD Rijswijk tijdens de afgelopen commissievergadering herhaald, want deze is nog steeds relevant: wij willen een eerlijke afweging van de businesscase, waar de financiële risico's van de aanbesteding worden erkend en de financiële positie van Rijswijk in de gaten wordt gehouden en niet koste wat kost het HvdS doordrukken met alle financiële gevolgen van dien. 

Het standpunt van de VVD Rijswijk is al jaren bekend en blijft hetzelfde: leuk concept zo’n huis van de stad.

Om te kijken of het haalbaar en betaalbaar is, hebben we een businesscase nodig die het volgende vergelijkt: wat kost ons dat Huis van de Stad (HvdS) de komende 25 jaar (plan A); wat kost het om 25 jaar op de huidige locatie in de Bogaard te blijven (plan B). Die twee uitkomsten vergelijken we en wanneer het HvdS in plan A goedkoper is dan plan B, dan gaan we wat de VVD Rijswijk betreft voor het HvdS. 

Wat het College nu presenteert is een geactualiseerde businesscase van plan A, maar een niet-geactualiseerde versie van plan B. Dat is voor de VVD Rijswijk niet acceptabel, omdat een vergelijking tussen de twee plannen nu niet kan worden gemaakt.  

Het is nog vervelender, omdat de huidige verhuurder een nieuw plan heeft met het huidige pand, waaronder een lagere huur en een plan voor een betere raadzaal. De VVD Rijswijk vindt het jammer dat dit plan niet met het College wordt besproken, maar alleen met één partij, Onafhankelijk Rijswijk, uit de Raad. De VVD Rijswijk doet daarom een dringend beroep op het College om in contact te treden met de eigenaar/verhuurder van het huidige stadhuis en daarna plan B door te rekenen!

Los van die businesscase stelde de VVD Rijswijk nog twee vragen aan het College: wat zijn de gevolgen voor het vertrek van het stadhuis uit de Bogaard met betrekking tot de nieuwe plannen voor het winkelcentrum? Geven wij niet een verkeerd signaal als juist wij daar vertrekken?

Daarnaast ziet de VVD Rijswijk veel risico’s juist op het gebied van tegenvallende bouwkosten en tegenvallers bij de verbouwing van het oude stadhuis. Kan Rijswijk, gelet op de vele tegenvallers bij andere projecten, dit risico nog wel aan?

Ook vroeg de VVD Rijswijk zich af of een aanbesteding in twee fases niet het risico loopt dat de eerste fase goed uitkomt, maar dat bij de aanbesteding voor de tweede fase Rijswijk de rekening gepresenteerd krijgt, omdat Rijswijk na de eerste fase niet meer terug kan of nog kan stoppen met het HvdS. Immers, de bouw is dan al begonnen, het geld is al uitgegeven en de ontwikkelingen zijn dan al aan de gang. 

Het College zag geen problemen zoals gebruikelijk is bij mensen die maar één doel voor ogen hebben: verhuizen ten koste van alles om redenen anders dan gezond verstand. Alle vragen en tegenargumenten worden terzijde geschoven en het grootste voorbeeld van die tunnelvisie was het voorstel van sommige partijen, waaronder collegepartij D66, in de commissie om dit voorstel als hamerstuk akkoord te verklaren. Een onderwerp dat zo belangrijk en groot is kan je niet zomaar als akkoordstuk richting de Raad sturen!

Het lijkt erop alsof het HvdS er gewoon moet komen. De VVD Rijswijk is daar nog niet van overtuigd. 

  • De Rijswijkse verkeersveiligheid: Ons Raadslid Menno Ezinga vroeg tijdens het vragenuur, wederom, aan de wethouder hoe hij van plan is de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Er ligt nu eindelijk een startnotitie, maar het actieplan zelf blijft uit. Ook is lang geleden toegezegd dat een aantal specifieke plekken in Rijswijk direct worden aangepakt, maar ook hier is nog geen actie ondernomen. De VVD Rijswijk heeft daarom de volgende vragen gesteld aan de wethouder:

1. Wat is de reden dat na uw laatste toezegging het zolang heeft moeten duren voor het presenteren van een startnotitie en niet eens een actieplan?

2. Wat is de status met betrekking tot het nemen van kortetermijnacties rondom gevaarlijke plekken/kruisingen? En ziet u kans om dit voor het najaar te realiseren?

3. Kunt u aangeven op welke wijze u uw collega’s in het College gaat betrekken in het actieplan als het gaat om zichtbaarheid in het verkeer, denk hierbij aan het groenonderhoud alsmede de straatverlichting. 

4. U heeft aangegeven navraag te doen waarom buurgemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg, wel de mogelijkheid hebben om een meer repressief beleid te hebben op hardrijders door flitspalen te installeren. Wat is hiervan het resultaat?

5. Op de Delftweg is een snelheidsmeter geplaatst die de verreden snelheden ook registreert. U heeft eerder aangegeven hier een terugkoppeling op te geven. Klopt het dat autoverkeer daar veel harder rijdt dan toegestaan? En heeft u dergelijke registraties ook voor andere plekken?

6. Bent u bekend met de, ondertussen opgelopen, drie aanrijdingen die de afgelopen maand op de kruising van de Geestbrugweg en de Penninglaan hebben plaatsgevonden? Wat gaat u hier aan doen?

7. Kunt u mij toelichten waarom het realiseren van schoolzones voor bepaalde plekken zo lang moet duren?

  • De MRDH: Ons Raadslid Udo Oelen heeft tijdens de vorige commissievergadering ideeën en voorstellen naar voren gebracht voor de zienswijze van de MRDH. Deze zijn nagenoeg allemaal overgenomen, waar wij heel er tevreden mee zijn!