Een verkeersveiliger Rijswijk: ‘’De tijd dringt!’’

Ons Raadslid Menno Ezinga is al lange tijd bezig om Rijswijk verkeersveiliger te maken. Want een verkeersveiliger Rijswijk, is een fijner Rijswijk. De VVD Rijswijk wil graag dat er snel goede en concrete stappen worden gezet op het gebied van verkeersveiligheid, de plannen zijn nog te vaag en de door ons gewenste concrete stappen blijven vooralsnog uit. Tijd voor actie dus! Lees hieronder het interview van Menno met Groot Rijswijk. Want actie komt er alleen als we het gewoon doen!

Verkeersveiligheid: ‘’De tijd dringt!’’

Kinderen hebben les gehad hoe ze veilig moeten oversteken, rond de meeste basisscholen is een schoolzone ingericht, de fluorescerende Victor Veilig-poppetjes zijn opgepoetst en rechtgezet en de snelheidsdisplays die automobilisten op hun snelheid wijzen hebben weer een andere tijdelijke plek gekregen. September, de maand van verkeersveiligheid in Rijswijk, heeft zijn vruchten afgeworpen. "Prima initiatieven," beaamt VVD-raadslid Menno Ezinga. "Maar verkeersveiligheid gaat verder. Die vraagt om een brede jaarronde aanpak en die blijft voor wat de VVD-fractie betreft veel te lang uit."

RIJSWIJK - Dat er in Rijswijk dit jaar nog geen dodelijke ongelukken zijn gebeurd vindt ook Ezinga fantastisch. "Maar dat betekent niet dat we onze zaken op orde hebben. Verkeersveiligheid heeft te maken met de dagelijkse beleving van onze inwoners. De een ergert zich aan voorbijrazende automobilisten door zijn (fiets)straat, een ander is dagelijks bezorgd als zij haar kind door het drukke verkeer naar school of sportclub stuurt, weer een ander stoort zich aan het door rood rijden van fietsers. De lijst met irritaties is lang."

Om Rijswijkers een groter gevoel van verkeersveiligheid te kunnen geven is een brede effectieve aanpak nodig. "Al jaren - ook toen wij nog in de coalitie zaten - vraagt de VVD-fractie het college om een masterplan veilig verkeer. Tevergeefs. Veel verder dan een startnotitie is het aan het begin van deze winterperiode opnieuw niet gekomen."

Dat veiligheid begint bij de verkeersdeelnemer zelf, is Ezinga het met het college eens. "Bewustwording vergroten is een logische eerste stap. Toch zal elke deelnemer van tijd tot tijd even bij de les moeten worden gehouden. Dat kan met verkeerscontroles, maar bijvoorbeeld ook door het anders inrichten van de weg."

Inwoners zelf laten zich hierover regelmatig horen. "Er liggen legio verzoeken om flitscamera's, er zijn suggesties gedaan onze boa's ook tegen verkeersovertredingen te laten optreden. Ideeën voor controles genoeg, maar met de nodige juridische haken en ogen. Voor een betere verkeersveiligheid moeten we dus ook andere wegen durven bewandelen. Kijk als verkeerswethouder ook buiten je eigen portefeuille. Als er groenonderhoud wordt gepland, vraag dan aandacht voor het aspect verkeersveiligheid. Datzelfde geldt voor de nog jaren durende aanpak van defecte straatverlichting, kies eerst voor die plekken waar goed werkend licht meehelpt aan een veiliger verkeer."

We hebben het over een complexe materie, geeft Ezinga toe. "En net als het college heb ook ik de oplossing niet 1-2-3 voorhanden. Maar dat ontslaat het college niet van haar verplichting in actie te komen. De VVD-fractie vindt dat Rijswijk al veel te lang in vage concepten blijft hangen. Er zijn volop ideeën, ga hiermee eindelijk eens aan de slag. Zolang we niks concreets doen, blijft dat onveilige verkeersgevoel aan Rijswijk kleven. Tot in een lengte van jaren. En zoiets past niet bij een stad die haar inwoners een prettige en veilige woonomgeving belooft."


Natuurlijk met alle dank aan Groot Rijswijk en Emile Verdergaal voor de foto en het interview. Lees deze hier op de website van Groot Rijswijk: https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/politiek/831490/verkeersveiligheid-de-tijd-dringt-