Artikel 44 vragen: De Wet politiegegevens (Wpg) in Rijswijk?

Een gemeente moet zich ook aan de regels houden. De VVD Rijswijk was laatst aanwezig bij een bijeenkomst over de Avg van de gemeente Rijswijk en stelde daar de vraag of de Wet politiegegevens ook geïmplementeerd is in Rijswijk. Hier kon toen geen antwoord op worden gegeven, vandaar onze artikel 44 vragen. Want Rijswijk verdient een goede en efficiënte organisatie, eentje waar goed kan worden gehandhaafd en waar de privacy van inwoners wordt gewaarborgd.

Lees onze vragen hier!

Is in Rijswijk de Wet politiegegevens (Wpg) geïmplementeerd?

De  VVD  Rijswijk  was  aanwezig  tijdens  de  bijeenkomst  van  de  Auditcommissie over  informatiebeveiliging  en  privacy.  Tijdens  deze  bijeenkomst  heeft  de  VVD Rijswijk gevraagd op welke wijze de Wet politiegegevens is geïmplementeerd in Rijswijk.  Op  deze  vraag  kon  tijdens  de  sessie  geen  antwoord  worden  gegeven. Om deze redenen stelt de VVD Rijswijk de volgende vragen aan het College van B&W:

1. Is  bij  het  College  van  B&W  bekend  dat  op  verwerkingen  van persoonsgegevens  als  gevolg  van  opsporingsactiviteiten  van  bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) niet de Algemene verordening gegevensverwerking  (AVG)  maar de Wet  politiegegevens  (Wpg)  van toepassing is?

2. Verrichten  BOA’s  in  Rijswijk  dergelijke  opsporingsactiviteiten  en verwerken ze  ten behoeve van die taken persoonsgegevens?

3. Indien ja, heeft de gegevensverwerkingssysteem gemeente voorzieningen Rijswijk getroffen in het waarmee onderscheid gemaakt kan worden gemaakt tussen enerzijds de gegevens die BOA’s in het kader van hun opsporingstaak verwerken en anderzijds de  gegevens die zij in het kader van andere taken verwerken?

4. Indien het antwoord op vraag 3 met ‘ja’  wordt beantwoord, geeft u dan graag aan op welke wijze dit is gebeurd. Indien het antwoord op vraag 3 met  ‘nee’ wordt  beantwoord,  dan    wordt  het  College verzocht aan te geven waarom dit niet is  gebeurd  en  wanneer  dit  alsnog  wel  zal  gaan plaatsvinden.

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Udo Oelen     Menno Ezinga