De column van Coen (19): De laatste raadsvergadering van 2019 en de beste wensen voor 2020!

De laatste raadsvergadering in 2019

Op dinsdag 17 december hebben we met zijn allen het jaar politiek afgesloten met de laatste raadsvergadering van 2019.

De laatste vergadering van de Rijswijkse gemeenteraad was een lange zit waarbij de VVD Rijswijk helaas moest constateren dat een aantal toezeggingen van het College bewust niet worden nagekomen. Diverse keren heeft wethouder Lugthart de fractie van de VVD Rijswijk toegezegd dat er voor het einde van het jaar een verkeersveiligheidsplan naar de Raad zou komen. Helaas is dit niet gebeurd en de fractie van de VVD Rijswijk is daar zeer teleurgesteld over. De verkeersveiligheid in Rijswijk heeft een voortvarende en stevige aanpak nodig en die blijft maar uit zolang het College niet met plannen komt. Ook was er toegezegd dat er voor het eind van het jaar een voorstel naar de Raad zou komen met betrekking tot het aanpassen en verbeteren van het parkeerbeleid, ook deze belofte is niet nagekomen en ook hier kijken wij erg uit naar eindelijk een goed voorstel vanuit het College.

Eerst werd de gemeenteraad al op het verkeerde been gezet met een zogenaamde discussieavond over die aanpassingen. In plaats van aanpassen begon wethouder Lugthart weer bij Adam en Eva met de vraag of het parkeerbeleid in Den haag van invloed is op het parkeerbeleid in Rijswijk... hoe verzin je het! Daarnaast ging de wethouder weer op de participatietour met allerlei werkgroepen. Deze werkgroepen vroegen tijd en wel tot ver in het voorjaar van 2020. Participatie is prima, maar wel met een heldere visie en niet enkel om de boel te vertragen. De wethouder bleef echter zeggen, op vragen van de fractie van de VVD Rijswijk bij de begrotingsbehandeling afgelopen november, dat dit geen invloed zou hebben op het uitkomen van de parkeernota voor het einde van het jaar. In de laatste vergadering van dit jaar kwam de wethouder met de mededeling dat de parkeernota toch niet komt omdat er gewacht moet worden op de resultaten van de werkgroepen. Ook hier is de participatiefobie van de wethouder belangrijker dan de toezeggingen aan de Raad. Zeer teleurstellend en afkeurenswaardig. We wachten af hoe dit het komende jaar gaat lopen, hopelijk zien we dan verbeteringen.

Er was ook goed nieuws uit de Raad: het Masterplan voor de Bogaard werd, bijna unaniem, aangenomen. Goed werk van wethouder Van de Laar. Het is nu zaak om snel door te pakken op weg naar het geven van een nieuwe kans voor dit tweede stadscentrum van Rijswijk. Want, als bewoner van Oud Rijswijk noem ik de Herenstraat e.o natuurlijk het eerste stadscentrum! De Bogaard verdient natuurlijk wel de nodige aandacht en wij roepen de wethouder ook vooral op om aan de slag te gaan, nu is het moment om weer een toekomstbestendig winkelcentrum te maken van de Bogaard.

De raadsvergadering werd afgesloten met een mooie en humorvolle toespraak van onze burgemeester, maar ook hij kon niet om het dieptepunt van dit jaar heen: het gedoe rond de intocht van Sinterklaas in Rijswijk. De burgemeester sprak van een dieptepunt voor Rijswijk en een dieptepunt in zijn bestuurlijke carrière. De fractie van de VVD Rijswijk is het daar volledig mee eens. De, lokale, politiek moet zich niet bemoeien met de organisatie van de intocht van Sinterklaas. Laat dat over aan de samenleving zelf: aan de organisatoren, de vrijwilligers en de winkeliers. De oproep en de activiteiten op straat van enkele politieke partijen met een duidelijke stellingname over pro-en anti zwartepiet was tenenkrommend. Voor de fractie van de VVD Rijswijk was dit eens maar nooit meer!

Na de raadsvergadering werd er nog nagepraat en keek iedereen vooruit naar het komende jaar. Hopelijk wordt het een mooi, gezond en vooral liberaal 2020 ook hier in Rijswijk!

De fractie van de VVD Rijswijk wenst iedereen een voorspoedig, mooi en liberaal 2020 toe. Tot volgend jaar!