Een prachtige voorstelling en de nieuwjaarsreceptie: Een mooi begin van 2020!

Fractievoorzitter Coen Sleddering:

Het was weer een fantastische voorstelling van de culturele instellingen in Rijswijk. Op het gebied van muziek en dans liet Rijswijk zich weer van zijn mooiste kant zien. Het is mooi dat er in Rijswijk zoveel mogelijkheden zijn voor onze jeugd om met muziek en dans bezig te zijn.

Hierbij, de rest natuurlijk niet te vergeten, was het opvallendste het onderdeel van Trias, centrum voor de kunsten. Het hele podium stond vol met samenwerkend talent: oud en jong, allochtoon en autochtoon, stoer en verlegen, klassiek en modern allemaal in één beeld samen. Een prachtige doorsnee van onze samenleving in het mooie Rijswijk.

Daarna de toespraak van de burgemeester. Het was een heldere en prikkelende toespraak over de ambities van Rijswijk met natuurlijk ook de nodige teksten over oud en nieuw en het vuurwerk.

De VVD Rijswijk steunt de burgemeester met zijn uitspraak dat er nu iets moet gebeuren. De burgemeester kiest daarbij de lijn van waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes. Dit is ook de lijn van de VVD Rijswijk: breed overleg met alle betrokkenen voor een landelijke aanpak van de problemen, een vuurwerkverbod voor pijlen en knalvuurwerk en een aanpak met betrekking tot de mentaliteit en het gedrag van de mensen die het verpesten voor de rest, van de mensen die niet normaal kunnen doen en het blijkbaar gerechtvaardigd vinden om zich als tuig te gedragen. Onacceptabel! Enkel een vuurwerkverbod gaat niet helpen, het moet breder!

Natuurlijk was er naast de officiële aangelegenheid ook de receptie zelf. Ik heb weer met veel mensen gesproken: van organisaties tot individuele inwoners van Rijswijk. Met betrekking tot onze inwoners kwamen de volgende onderwerpen onder andere aan bod: de vrijgekomen gelden door de verkoop van Eneco, de Prinses Beatrixlaan, hoogbouw in de vorm van torens in Rijswijk en de bereikbaarheid van het Reinier de Graaf Ziekenhuis met het openbaar vervoer vanuit Rijswijk. De VVD Rijswijk neemt die onderwerpen zeker mee in ons fractiewerk van 2020.

De VVD Rijswijk vraagt het College nu vooral om met concrete raadsvoorstellen naar de Raad te komen, een goede discussie voeren in Fora en Raad, snelle en afgewogen besluiten te nemen en vooral aan de slag. Genoeg gepraat, ik zeg doen! Want er is nog veel te doen.

De VVD Rijswijk bedankt de gemeente voor het aanbieden van de nieuwjaarsvoorstelling en in het bijzonder Balletstudio Marijke de Roo, het Rijswijks Jeugdtheater, Trias, centrum voor de Kunsten, Just Dance Studio en de Rijswijkse Schouwburg voor de prachtige voorstelling!