Niet zomaar uitgeven, maar investeren! De VVD Rijswijk over de Rijswijkse aandelen Eneco.

Op 4 februari heeft de gemeenteraad van Gemeente Rijswijk ingestemd met de verkoop van onze aandelen in Eneco. Deze verkoop gaat de gemeente Rijswijk 70 miljoen euro opleveren. De gehele raad stemde voor, alhoewel, de gehele raad... alleen GroenLinks Rijswijk en de Pvda Rijswijk stemde tegen de verkoop.

GroenLinks vond dat de gemeente Rijswijk niet in staat zou zijn om verstandig met zo veel geld om te gaan. De PvdA wilde eerst alvast gaan bepalen wat er met die 70 miljoen euro moet gaan gebeuren alvorens in te stemmen met de verkoop.

Het is fijn om te zien dat het College de denkwijze met de VVD Rijswijk deelt in deze opgave. Het proces van de verkoop moet namelijk eerst zorgvuldig worden afgerond en dat is nu gebeurd. Het College heeft daarnaast een zorgvuldig bestuurlijk traject uitgezet om die 70 miljoen euro verstandig via de Kadernota, die in mei 2020 zal komen, en de begroting, die in november 2020 zal komen, te laten landen in de Rijswijkse financiën.

Toch konden veel partijen, waarvan zeker GroenLinks en de PvdA, het niet laten om niet al uitgebreid in te gaan op een mogelijke besteding van de gelden. Er kwam een energietransitie, er kwam verduurzaming, er kwam direct teruggeven aan de burgers, heel Rijswijk vol sociale woningbouw, er kwam... enzovoorts enzovoorts. Het geld was al op voor het binnen was.

De VVD Rijswijk wil graag breder kijken en neemt de financiële positie van Rijswijk op dit moment als uitgangspunt. Deze financiële positie is tenslotte niet op orde, zo bleek ook uit de antwoorden van de wethouder Financiën op vragen van de VVD Rijswijk. Na een tekort in 2018 zal er ook in 2019 een tekort zijn bij de jaarcijfers. De vooruitzichten voor 2020 zijn helaas ook niet positief te noemen. Hoe je dan gezellig kunt gaan praten over het vrijelijk besteden van die 70 miljoen euro is voor de VVD Rijswijk een raadsel!

Voor de VVD Rijswijk zal de lijn zijn dat de 70 miljoen euro gebruikt moet worden om de financiële positie van Rijswijk te herstellen en meer solide te maken voor de toekomst. Denk hierbij aan het aanvullen van de reserves, het aflossen en/of omzetten van dure leningen etc. Hiermee kunnen natuurlijk ook de lasten voor burgers en bedrijven verlaagd worden, wat altijd goed is! Het geld dat overblijft zou in een investeringsfonds gestopt moeten worden, waaruit alleen investeringen worden gefinancierd die de positie van Rijswijk structureel zal verbeteren. In het belang van burgers en bedrijven!