Een steuntje in de rug van onze Rijswijkse ondernemers!

Een steuntje in de rug van onze Rijswijkse ondernemers!

De coronacrisis grijpt om haar heen in Nederland en raakt ons allemaal. Met 17 miljoen mensen moeten en kunnen we ervoor zorgen dat de gevolgen beperkt blijven en we samen sterker uit deze crisis komen.

Als gemeente zijn er middelen om de gevolgen te beperken. Een van deze middelen zijn de gemeentelijke belastingen.

Wij vragen het College om zo snel mogelijk antwoord te geven op onze vragen en zo onze Rijswijkse ondernemers een steuntje in de rug te geven. Lees onze vragen hier.

De coronacrisis grijpt om haar heen in Nederland en raakt ons allemaal. Met 17 miljoen mensen moeten en kunnen we ervoor zorgen dat de gevolgen beperkt blijven en we samen sterker uit deze crisis komen.

Als gemeente moeten wij vooral de Rijksoverheid haar werk laten doen en goed de ontwikkelingen op alle vlakken in de gaten houden. Wat wij als gemeente wel kunnen doen is het proberen te beperken van de gevolgen binnen de middelen die we hebben. Een van die middelen zijn de gemeentelijke belastingen. 

Daarom de volgende vragen aan het College van B&W, welke wij verzoeken om een snel antwoord:

1.     Bent u het met de VVD Rijswijk eens dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen bij het beperken van de gevolgen van de Coronacrisis? Zo nee, waarom niet?

2.     Bent u het met de VVD Rijswijk eens dat onze Rijswijkse ondernemers hard geraakt worden door de, overigens terechte, maatregelen van de Rijksoverheid om sociale contacten en evenementen zoveel mogelijk te beperken? Zo nee, waarom niet?

3.     Wat zijn de maatregelen waar de gemeente op dit moment aan denkt om deze gevolgen te beperken? Kunt u deze kort toelichten?

4.     Bent u het met de VVD Rijswijk eens dat het een goed idee is om onze Rijswijkse ondernemers (MKB) uitstel van betaling te geven op de gemeentelijke belastingen, dit vanwege een gebrek aan liquiditeit op dit moment? Zo nee, waarom niet?

5.     Indien ‘Ja’ bij vraag 4, bent u voornemens om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met ondernemers en de desbetreffende belangenorganisaties om ervoor te zorgen dat dit uitstel van betalen zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden?