College Rijswijk gezakt voor examen degelijk financieel beheer!

College Rijswijk gezakt voor examen degelijk financieel beheer!

De gemeente Rijswijk heeft het jaar 2019 afgesloten met een tekort van 5,3 miljoen euro. Dat is ruim 3 miljoen nadeliger dan halverwege het jaar nog werd verwacht. In de eerste drie maanden van 2020 is er ook al een tekort van meer dan 3 miljoen.

Het College presenteerde gisteren eindelijk de financiële cijfers waar de fractie van de VVD Rijswijk al maanden om vraagt. Onze vrees dat het slecht gaat met de financiële positie van Rijswijk bleek terecht. Sterker, het gaat zelfs nog slechter dan de VVD Rijswijk al dacht!

Dat komt vooral omdat het College de uitgaven, sinds de eerste negatieve cijfers naar buiten kwamen in mei 2019, niet heeft beperkt en beheerst. De fractie van de VVD Rijswijk vroeg per direct om bezuinigingen, een vacaturestop, een uitgavestop en meer. Allemaal maatregelen om het te verwachten tekort over het geheel van 2019 te beperken. Het College deed echter niets en ook in 2020 werden geen extra maatregelen genomen. Daarom levert het eerste kwartaal van 2020 weer een tekort op van ruim 3 miljoen euro.

In een brief aan de gemeenteraad kondigt het College aan dat men 'per direct een slimme uitgavenstop' in gaat voeren. Mooie woorden waarmee het College verhult weinig te hebben gedaan: 'per direct' komt een jaar te laat en een 'slimme uitgavenstop' was slim geweest als het College dat een jaar geleden had gedaan.

Natuurlijk zal het College zich willen verschuilen achter landelijke oorzaken van de tekorten, maar dat ontheft het College niet van de verplichting om andere kosten terug te dringen.

Deze teleurstellende cijfers zijn niet het gevolg van de coronacrisis. Die tegenvallers en extra uitgaven komen nog eens boven op deze dramatische tekorten. Het blijft zaak om dit nauwlettend in de gaten te houden, ook in deze tijden, iets wat de VVD Rijswijk zal blijven doen.

Een zware onvoldoende voor dit College en dus gezakt voor het examen degelijk financieel beheer.