Vertrek fractieassistent Paul Picauly: fractie dankbaar voor de afgelopen twee jaar

Vertrek Paul Picauly als fractieassistent VVD Rijswijk

Deze week nemen wij afscheid van Paul, onze fractieassistent. Paul had dringend behoefte aan een nieuwe woning. Helaas konden hij en zijn partner deze in Rijswijk niet vinden. Hij verhuist naar Ypenburg, Den Haag. Nu had de VVD Rijswijk even snel een ‘re-annexatie’ kunnen uitvoeren, maar dat ging toch wat ver.

De fractie van de VVD Rijswijk is Paul ontzettend dankbaar voor zijn inbreng in zowel de fractie als in de commissies van de raad. Zijn inhoudelijke kennis op tal van dossiers in VNG-land zullen wij zeker gaan missen. Al hebben wij afgesproken dat wij hem nog steeds mogen vragen om inhoudelijke steun. Hij blijft immers voor de VVD behouden!

Naast de inhoudelijke inbreng heeft de fractie van de VVD Rijswijk veel aan hem te danken door zijn grote hoeveelheid organisatorische activiteiten: voor het oprichten van de Stichting Fractie VVD Rijswijk, het voeren van de administratie van de fractie en de ondersteuning van de fractieleden met snoepvoer tijdens de urenlange raadsvergaderingen.

Paul, hartelijk dank en wij houden contact. Wij zullen in het ‘after-corona’ tijdperk op gepaste VVD-wijze afscheid van jou nemen!

Het ga je goed en tot snel!

Coen Sleddering

Fractievoorzitter VVD Rijswijk