Nu al een tegenvaller van 4 miljoen! Oproep: stop per direct met het ‘Huis van de Stad’

T.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk en aan de Rijswijkse gemeenteraad

Onafhankelijk Rijswijk en de VVD Rijswijk doen een dringende oproep aan college en de raad: stop het project ‘Huis van de Stad’ per direct!

20 april ontving de raad een brief van het college waarin duidelijk werd dat enkele ‘onvoorziene ontwikkelingen’, zoals asbest en slechtvalken, een kostenplaatje met zich meebrengen van ten minste 4 miljoen euro. Een flinke tegenvaller, en dit al bij de eerste werkzaamheden!

Voor OR en de VVD Rijswijk is deze tegevaller echter niet onvoorzien: te verwachte bouwtechnische tegenvallers en een gebrek aan vertrouwen in de rekensommen van het college waren destijds al redenen voor OR en de VVD Rijswijk om tegen dit plan te stemmen.

Onafhankelijk Rijswijk en de VVD Rijswijk roepen het college en de raad daarom op om per direct te stoppen met het project ‘Huis van de Stad’.

Rijswijk verkeert al in een zeer slechte financiële positie, met een tekort van 5 miljoen euro in 2019 en een te kort van 3 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020, nog buiten de uitgaven en de wegvallende inkomsten in verband met de coronacrisis.

Het doorgaan met een miljoenenproject als deze met alle denkbare risico’s brengt de financiële positie van Rijswijk nog verder in het geding. Per direct stoppen dus!

Romy de Man en Coen Sleddering

OR                           VVD Rijswijk