VVD Rijswijk in de forumvergadering van 23-04-2020. Zoals verwacht: financiële ellende van dit college!

De VVD Rijswijk benoemde deze week de financiële ellende al nadat het college een brief had gestuurd aan de raad. Tijdens de forumvergadering was het tijd om de wethouder hiermee te confronteren. Wat wij kregen was helaas veel gepraat, veel excuusjes en weinig resultaat. 

De VVD Rijswijk in de forumvergadering algemeen bestuur, financiën en veiligheid van 23 april 2020:

Twee citaten uit de brief over het begrotingsresultaat 2019 en het huidig financieel beleid:

'Het college heeft besluiten genomen waarvoor nog een dekking gevonden moet worden.'

'Wij geven meer uit dan begroot en de inkomsten vallen tegen.'

Wat moet de VVD Rijswijk daar nog meer over zeggen? Eigenlijk zeggen deze twee regels alles.

Dit college heeft totaal geen grip op de financiën en voert absoluut geen degelijk financieel beleid zoals bij de start van dit college was aangekondigd! Een zwaar brevet van onvermogen.

Bij de start van dit college en bij de discussie over de voorjaarsnota heeft de VVD Rijswijk hiervoor gewaarschuwd en gevraagd om per directe bezuinigingen en het per direct stoppen van bepaalde uitgaven om het te verwachten tekort in 2019 te beperken. Het college deed vervolgens niets!

Het college kwam pas in november 2019 met bezuinigingen en liet tot die tijd de kraan volledig open. Ondertussen hebben de bezuinigingen van november 2019 totaal niet gewerkt.

Kan de wethouder aangeven hoe de bezuinigingen van november 2019 zijn doorgevoerd en wat deze feitelijk hebben opgeleverd?

De VVD Rijswijk vraagt zich af hoe het mogelijk is dat ook in de eerste drie maanden van 2020 er niet is ingegrepen, maar gewoon is doorgegaan met het uitgeven van geld zonder enige dekking en het nalaten van het invoeren van, meer, bezuinigingen?

Het college komt nu pas, een jaar te laat, met een 'slimme uitgavenstop'. Het college heeft de afgelopen weken teveel naar de televisie gekeken en het woord 'intelligentie lockdown' maar eigen gemaakt: totaal onterecht. Een jaar de boel de boel laten i.p.v. de boel op orde te brengen, nog steeds het motto van dit college, is niet slim of intelligent, maar behoorlijk onnozel!

De VVD Rijswijk heeft er geen woorden voor. Totale afkeuring van dit gevoerde beleid, of beter van het niet-gevoerde beleid.

Toch nog een paar opmerkingen over de brief aan de raad:

• Tegenvallers uit het gemeentefonds: gelet op de werking van de 'trap op, trap af-methode' kon dit geen verrassing zijn en had daar dus rekening mee moeten worden gehouden. Is de wethouder het daar mee eens?

• 'Het terugvorderen van onterecht uitgekeerde bijstand is door de coronacrisis onmogelijk' zegt het college. Dit is onbestaanbaar voor de VVD Rijswijk! Onterecht uitgekeerde uitkeringen moeten altijd worden teruggehaald. Wil de wethouder deze opmerking schrappen en het onterecht uitgekeerde geld terugvorderen?

• Het college kijkt naar jaarplannen van de organisatie. De VVD Rijswijk gaat er van uit dat die jaarplannen onderdeel zijn van de collegewerkplannen, of heeft de organisatie zelf ook nog allerlei leuke plannen?

• De opbrengst van de verkoop van Eneco zou besproken worden voor de kadernota. Het college stelt voor dit te verschuiven tot na de zomer. Voor de VVD Rijswijk is dit onaanvaardbaar. Een kadernota zonder een plan m.b.t. de opbrengst is onmogelijk. Dat zal leiden tot een onverminderd graaien in die pot om tekorten te verdoezelen zonder echte maatregelen te hoeven nemen. Wil de wethouder die bijeenkomst over de opbrengsten van Eneco z.s.m. organiseren?

• Ook de reeds lang toegezegde bijeenkomst over de GREX wil het College uitstellen tot het 4e kwartaal van  2020. Voor de VVD Rijswijk onbestaanbaar. Ook de GREX speelt een rol bij het tegengaan van de financiële fiasco’s in Rijswijk en dus moet die bijeenkomst z.s.m. plaatsvinden. Is de wethouder dat met ons eens?

• De opmerking van het college dat het thuiswerken van de ambtenaren de voorbereiding van de kadernota ernstig bemoeilijkt kan er bij de VVD Rijswijk echt niet in. Alle bedrijven en organisaties in het land passen zich snel aan via een andere manier van werken, maar op het stadhuis in Rijswijk is dat niet mogelijk. Wethouder, meent u dit werkelijk?

Natuurlijk moeten wij ook spreken over de coronacrisis. Natuurlijk brengt dit ook voor de gemeente Rijswijk een hele stevige uitdaging met zich mee, zeker ook financieel. Goed dat u de kosten voor de coronacrisis apart houdt van de regulieren inkomsten en uitgaven. Het college mag echter absoluut de coronacrisis niet gebruiken om het eigen slechte financiële beleid te camoufleren. De boel op orde brengen, dat had moeten gebeuren. Dan kun je een crisis ook veel beter aan.

Ondernemers vechten op dit moment voor hun voortbestaan. Mogen zij van hun gemeente, naast het Rijk, dan ook verwachten dat de gemeente de financiën op orde heeft en deze ondernemers kan helpen om door deze zware tijden te komen?

Dank u wel voorzitter.

Kijk de vergadering hier terug (vanaf 15:05):