Sociale woningbouw en middenhuur in Rijswijk: optreden van de wethouder is teleurstellend!

Tijdens de digitale raadsvergadering van 12 mei is mede op verzoek van de VVD Rijswijk uitgebreid gesproken over de plannen van het college met betrekking tot de woningbouw in Rijswijk.

Wethouder Van der Laar (D66, Wonen) maakte over de woningbouw afspraken met de corporaties. Met die afspraken ging een meerderheid van de raad niet akkoord. De wethouder luisterde niet naar deze meerderheid en deed niets. Dit is niet democratisch te noemen van een wethouder, zeker bij eentje van D66. Er volgde een brief van vijf fractievoorzitters aan de wethouder met het verzoek om de motie alsnog uit te voeren. Echter volgde weer geen actie.

Er was een voorstel van de VVD Rijswijk, verpakt in een motie, voor nodig om de wethouder in beweging te krijgen. Een paar uur voor de aanvang van de raadsvergadering ontvingen wij een brief van het college met daarin een aantal wijzigingen van het beleid met betrekking tot het bouwen van sociale huurwoningen. Dat daarbij een aantal suggesties van de VVD Rijswijk waren opgenomen is mooi, maar voor de VVD Rijswijk nog niet voldoende.

Wat wil de VVD Rijswijk?

· Minder sociale woningbouw in Rijswijk. De buurgemeenten zijn nu eindelijk aan zet.

· Onderhoud en sloop/nieuwbouw moeten de prioriteiten zijn voor de Rijswijkse woningcorporaties.

· Bij deze sloop/nieuwbouw moet ombouw van sociale huurwoningen naar huizen met middenhuur voorop staan, bijvoorbeeld in de wijken Te Werve en de Muziekbuurt.

· Ook op andere plekken in Rijswijk moeten meer middenhuur woningen gebouwd worden voor de medewerkers in de vitale sectoren. Denk hierbij aan politie, zorg en onderwijs. Plannen voor sociale woningbouw dus omvormen.

· In Rijswijk Buiten geen grootschalige sociale woningbouw meer.

· Op een aantal plekken in Rijswijk Buiten zijn bestaande plannen voor sociale woningbouw voor bepaalde doelgroepen en die kunnen wat de VVD Rijswijk betreft gewoon doorgaan. Het gaat daarbij om zo’n 150 woningen.

· De grondexploitatie van Rijswijk Buiten moet zo snel als mogelijk weer een positief saldo laten zien en dat betekent minder sociale woningbouw dan de geplande 10%. Dat betekent ook dat de plannen voor de wijk Pasgeld moeten worden aangepast. Geen sociale woningbouw in Pasgeld West (10%), en Pasgeld Oost (30%).

De motie van de VVD Rijswijk werd verworpen in de raad, met name omdat ook hier het CDA een grote draai maakte puur uit eigen belang om de coalitie overeind te houden. De ruggengraat is duidelijk weer van elastiek!

De VVD Rijswijk zal het college scherp volgen wanneer er nieuwe afspraken worden gemaakt met de corporaties en zal de inbreng van Rijswijk aan de bestuurlijke tafel Wonen van de regio goed in de gaten houden. De wethouder heeft toegezegd dat de afspraken en inbreng eerst zullen worden voorgelegd aan de raad en dat er dan pas weer veder wordt gepraat. De VVD Rijswijk hoopt wel dat wethouder Van der Laar zich dit keer wel aan de afspraken houdt!