De column van Coen (20): Rijswijkse politiek in coronatijden

Politiek in coronatijden

Op 12 mei was de Rijswijkse gemeenteraad voor het eerst sinds de intelligente lockdown bij elkaar. Niet live, althans niet fysiek, maar digitaal. In ieder geval goed dat er weer werd vergaderd, al blijft het voor de VVD Rijswijk behelpen. Wij zien liever de raadsvergaderingen gewoon fysiek doorgaan in een grote zaal waarbij de 1,5 meter afstand te realiseren is. Denk hierbij aan de Schouwburg, de Marimbahal of de Broodfabriek, genoeg mooie locaties in Rijswijk! Meerdere gemeenten organiseren hun vergaderingen op deze manier, zoals bijv. onze buren in Den Haag die hun vergadering hielden in het atrium van hun stadhuis.

Goed, we zijn weer begonnen en dat is ook hard nodig. Er gaan een hoop zaken niet goed in Rijswijk. De financiële situatie van Rijswijk wordt met de dag slechter, zelfs nog los van de coronacrisis. Het college is volledig de controle kwijt. Dat is des te meer duidelijk als dan ook nog eens na een paar maanden werken aan het Huis van de Stad de eerste tegenvallers tevoorschijn komen. Het oude stadhuis zit vol met asbest en de werkzaamheden zijn meteen stilgelegd. De kosten voor de gemeente? €10.000 per dag! Samen met de kosten van het verwijderen van het asbest is dit de eerste tegenvaller, oplopend tot €4 miljoen. Dat het college dit een onverwachte tegenvaller noemt is werkelijk een gotspe. Er is destijds flink voor gewaarschuwd zeker ook door de VVD Rijswijk, maar het college zag alleen de positieve rapporten van deelonderzoeken. De positieve emoties over het weer in gebruik nemen van dit pand telden zwaarder dan het, financiële, verstand. Ook het nest van de torenvalk was een onverwachte tegenvaller voor het college. Hoezo onverwacht? Het nest, inclusief camera, zit daar al jaren. Wellicht had deze even weggehaald moeten worden voordat het broedseizoen begon?

De VVD Rijswijk wil zo snel mogelijk een extra raadsvergadering over dit onderwerp om de financiële gevolgen van deze tegenvallers, en er zullen er vast nog meer komen, helder in beeld te hebben. De VVD Rijswijk is van mening dat er nu snel gestopt moet worden met deze bodemloze put die men het Huis van de Stad noemt. Helaas wilde de coalitiepartijen liever €10.000 per dag weggooien voordat de raad zich hierover kan uitspreken, een verzoek tot een snelle behandeling van dit onderwerp werd door hen niet gesteund.

De volgende kwestie op de agenda van de raad was de ontheffing van de woonplicht voor wethouder Van der Laar (D66), een vereiste uit de gemeentewet. Hij woont in Den Haag en wil niet verhuizen naar Rijswijk. Ondanks harde toezeggingen en beloftes van hemzelf en van de fractievoorzitter van D66, de heer Dolmans. De verplichting om in de gemeente te wonen waar je wethouder bent, staat in de wet. In bijzondere gevallen kan er één jaar ontheffing van deze plicht worden gegeven door de raad. Deze heeft hij al twee keer gekregen, met destijds inderdaad bijzondere gevallen, maar nu zijn er absoluut geen bijzondere gevallen te vinden! De wethouder moet nu dus echt verhuizen, maar helaas kregen wij een slap verhaal. Het had de wethouder en zijn partij gesierd als ze gewoon hadden toegegeven dat hij niet in Rijswijk wil komen wonen. De VVD Rijswijk heeft daarom tegen de ontheffing gestemd. Burgers moeten zich aan de wet houden en wethouders dus ook, wellicht des te maar. Bovendien: afspraak is afspraak, D66!

De raad stemde echter voor, waarbij opviel dat het CDA en BvR zich eerder nadrukkelijk uitspraken via hun fractievoorzitters tegen het opnieuw verlenen van een ontheffing. Het plucheplakken vierde weer hoogtij in de eerste digitale raadszaal van Rijswijk. Op naar de volgende!

Coen Sleddering

Fractievoorzitter VVD Rijswijk