Tijd voor actie! Hoog tijd voor een verkeersveiliger Rijswijk.

In de forumvergadering van donderdag 28 mei 2020 werd er eindelijk uitvoerig gesproken over het actieplan verkeersveiligheid van het college. De VVD Rijswijk vraagt al jaren, bij monde van raadslid Menno Ezinga, om een doeltreffend, creatief en ambitieus actieplan om de verkeersveiligheid in Rijswijk te verbeteren.

Het plan wat het college heeft voorgelegd mist echter ambitie, creativiteit en daadkracht, het is tijd om woord om te zetten naar daad! Om het college te helpen en een voorbeeld te geven van wat Rijswijk echt nodig heeft om verkeersveiliger te worden, heeft de VVD Rijswijk de volgende voorstellen gepresenteerd:

- Neem als gemeente het initiatief om klaar-overs weer in te zetten op zorgelijke verkeerspunten, bijv. bij de Lindelaan en de Geestbrugweg. Begeleiding van kwetsbare groepen op zorgelijke verkeerspunten voorkomt onnodige slachtoffers.

- Onderzoek de mogelijkheid op handhaving van geluidsoverlast voortkomend van sportauto’s, motoren en motorscooters. Denk hierbij ook aan de geluidsoverlast in relatie tot snelheidsovertredingen. Geluidsoverlast is storend en kan plaatsvinden samen met andere overtredingen. Handhaven dus.

- Herzie de werking van de fietsstraten en pas ze aan om snelheidsovertredingen te voorkomen. Op dit moment is onvoldoende duidelijk wat de spelregels van fietsstraten zijn en wordt er te vaak te hard gereden.

- Neem vaker deel aan toegepaste pilotonderzoeken op innovatie met betrekking tot verkeersveiligheid. Innovatie is tenslotte ook hier belangrijk.

- Handhaaf op andere tijden dan tijdens daglicht. Overtredingen vinden op elk moment van de dag plaats, dus ook in de nacht. Dit is wellicht nog gevaarlijker en levert overlast op.

- Ga meer en vaker in gesprek met lokale bedrijven en organisaties. Neem deze expertise mee in de besluitvorming rondom een verkeersveiliger Rijswijk. Denk hierbij bijv. aan examinatoren/rijschoolhouders van het CBR. Laat ook zien wat hieruit komt. Bedrijven en organisaties spelen een belangrijke rol in de samenleving, zo ook hier. Erken hun ervaring, innovatie en wil om mee te werken en doe hier wat moois mee.

De VVD Rijswijk zal het college op dit dossier strak in de gaten houden. Het is tijd voor daadkracht, ambitie en creativiteit, dingen die helaas vaak blijken te missen bij het college. De VVD Rijswijk staat altijd open om samen met elkaar tot oplossingen te komen om Rijswijk verkeersveiliger te maken. Op naar nul verkeersslachtoffers en een mooier Rijswijk!