De column van Coen (21): Mooie resultaten bij Kaderdebat, een fijn reces gewenst en blijf gezond!

Mooie resultaten bij Kaderdebat, een fijn reces gewenst en blijf gezond!

De laatste raadsvergadering voor het reces en de eerste live-vergadering in coronatijd.

Voor het eerst vergaderde de raad weer eens live in een grote zaal. Om genoeg afstand te kunnen bewaren was dit in de Broodfabriek, een van de plekken waarmee Rijswijk, en de Plaspoelpolder, regelmatig laat zien dat onze mooie stad een goede aantrekkingskracht heeft voor conferenties etc.
Voor de gemeenteraad was het vergadering met de maatregelen niet ideaal, maar wel prettiger dan online vergadering. Het was fijn om de collega’s weer eens te zien en in de ogen te kunnen kijken, al had je wel goede ogen nodig in die enorme ruimte. Het was, naar alle waarschijnlijkheid, de laatste reguliere raadsvergadering onder het voorzitterschap van onze vertrekkende burgemeester Bezuijen. De fractie van de VVD Rijswijk heeft de burgemeester al op informele wijze na afloop van de vergadering bedankt. Een grootser afscheid van de gemeenteraad volgt nog, evenals door de VVD Rijswijk leden tijdens onze jaarlijkse BBQ.

Het kaderdebat. Op de agenda stond de jaarrekening en het accountantsverslag over 2019. Het verslag van de accountant en het verlies over 2019 is dramatisch te noemen. De fractie van de VVD Rijswijk sprak van een ‘duur en verloren jaar waarin het college heeft bewezen geen sturing te hebben gegeven aan de financiële situatie van onze stad, een situatie die volledig out of control is.’

Ook stond het halfjaarbericht 2020 op de agenda evenals de kadernota, de kaders die de gemeenteraad meegeeft aan het college, voor de begroting van volgend jaar. Ook hier zag de VVD Rijswijk sombere cijfers en een college die zelf geen beslissingen neemt. Het college neemt geen beslissingen over hoog nodige bezuinigingen, maar maakt liever een waslijst met mogelijkheden waaruit de raad vervolgens mag kiezen. Men noemt dat ‘participatie’ en ‘transparant begroten’, maar het is gewoon weglopen van de verantwoordelijkheid door het college en zelf geen keuzes durven te maken. Besturen is tenslotte niet enkel rozengeur en maneschijn en dat wordt het ook niet door geen gedurfde beslissingen te nemen.

De VVD Rijswijk heeft dit ongenoegen duidelijk laten blijken en een paar suggesties gedaan om verder financieel onheil te voorkomen. Zo vroegen wij in een motie om een van de grote oorzaken van het uit de hand lopen van de kosten in het sociaal domein, de zogenaamde upcoding, aan te pakken. Het college heeft die suggestie overgenomen. Mooi, want het is tijd om de jeugdzorg onder controle te krijgen.

Ook stelden wij voor eens goed naar alle open einderegelingen te kijken. Iedere keer wordt dit college, te laat, verrast door de werkelijkheid. De wethouder financiën gaat met de suggesties van de VVD Rijswijk aan de slag. Tegenvallers zijn vervelend, maar onverwachte tegenvallers zijn dit des te meer.

De VVD Rijswijk constateerde dat het aantal ingehuurde externe medewerkers extreem hoog is geworden. Wij hebben voorgesteld hiermee aan de slag te gaan aan de hand van een modern wervings- en selectiebeleid en een professioneel HR-beleid moet het toch mogelijk zijn om jonge, afgestudeerde toekomstige ambtenaren te vinden. Maak van Rijswijk een mooie startplaats voor jonge ambtenaren. Ook deze suggestie van de VVD Rijswijk werd door de wethouder ondersteund.

Het college heeft een voorschot genomen op de besteding van de Eneco-gelden van €73 miljoen, veel geld waarmee veel goeds kan worden gedaan voor de toekomstbestendigheid van Rijswijk. Met de raad was afgesproken dat elke besteding van deze gelden samen in overleg met de raad zou gaan. De wethouder heeft echter €20 miljoen van de €73 miljoen alvast in de algemene reserves gestopt, waardoor wij geen vertrouwen hebben dat hier zorgvuldig mee omgegaan zal worden. Dit overmaken naar de algemene reserves hoeft geen verkeerd zet te zijn, maar door deze actie kom je als wethouder je afspraken met de raad niet na wat des te raarder is voor een college wat constant praat over ‘samenwerken en participeren’. De VVD Rijswijk heeft dus tegen het voorstel gestemd, maar de coalitiepartijen bleven helaas de wethouder steunen. Jammer dat afspraken niet worden nagekomen.

Naast onze financiële opmerkingen diende de VVD Rijswijk ook een motie in, gesteund door D66 en RB, om nu snel te beginnen met de voorbereidingen voor het vernieuwen van veld 3 en het aanleggen van een vierde veld voor de Rijswijksche Hockey Club (RHC). Jaren heeft men moeten wachten op dit moment vanwege belemmeringen door de TNO-plofcirkel, maar die zijn per 1 januari 2021 voorbij. De wethouder sport nam de motie over en beloofde na de zomer met een definitief voorstel te komen. Goed nieuws voor de RHC, het sportpark en de sport in Rijswijk. De motie houden we wel aan tot het definitieve voorstel in de raad op tafel ligt.

De VVD Rijswijk blijft het college kritisch volgen, zeker als het op de financiële positie aankomt. De financiën dreigen nog verder uit de hand te lopen wat de toekomstbestendigheid van Rijswijk in gevaar kan brengen. De VVD Rijswijk kijkt uit naar het nieuwe politieke jaar, zodat we weer mooie resultaten kunnen behalen voor Rijswijk en zijn inwoners!

Iedereen een fijne vakantie gewenst, blijft gezond en verstandig en tot in het nieuwe politieke jaar!