Sinterklaasintocht 2020: geen taak voor de politiek, maar voor de maatschappij

Sinterklaasintocht 2020: geen taak voor de politiek, maar voor de maatschappij.

Ondanks dat de gevolgen van de coronacrisis nog niet duidelijk zijn en het twee voor twaalf is voor de gemeentefinanciën vinden sommige partijen in de raad en het college het belangrijker om het te hebben over de, mogelijke, Sinterklaasintocht van 2020.

De VVD Rijswijk was en is helder hierover, onze standpunten:

1. De VVD Rijswijk was en is van mening dat de politiek zich niet moet bemoeien met de invulling van de Sinterklaasintocht. De invulling van en de ontwikkelingen binnen deze invulling moeten door de maatschappij zelf tot stand komen. Met andere woorden: laat het aan maatschappelijke initiatieven over.

2. Vorig jaar is de Sinterklaasintocht ernstig negatief beïnvloedt vanwege de politieke inmenging door diverse partijen in de raad. Dat leidde tot veel gedoe en een veel te zware politie-inzet. Dat was voor de VVD Rijswijk eens maar nooit weer. In januari is een evaluatie geweest met alle betrokkenen en iedereen heeft daar zijn of haar zegje gedaan. De opvattingen liepen sterk uiteen en dit college durfde hieruit geen conclusie te trekken.

3. De conclusie had moeten zijn: in 2020 geen intocht in Rijswijk zonder een breed gedragen maatschappelijk initiatief en we wachten dat breed gedragen maatschappelijke initiatief rustig af.

4. Het college besliste anders en organiseert nu wederom een een nieuwe discussieronde in de Broodfabriek onder leiding van een extern bureau. Een extern bureau wat nu al niet door iedereen als neutraal wordt gezien. Dat is niet handig. De VVD Rijswijk vindt een nieuwe discussiebijeenkomst met dezelfde partijen zinloos. De VVD Rijswijk vindt het dan ook zonde van het geld dat hiermee gemoeid is voor de zaalhuur en het externe bureau.

5. De VVD Rijswijk verbaast zich tevens over het feit dat bijeenkomsten met ondernemers over de nieuwe economische visie voor Rijswijk niet door konden gaan vanwege de coronamaatregelen, maar kennelijk deze bijeenkomsten over de intocht wel. Wanneer dit college dan een beslissing neemt, is het een verkeerde, zo ook hier.

6. De VVD Rijswijk is in het algemeen geen voorstander van volksraadplegingen en referenda en zeker niet over dit onderwerp. Op deze wijze wordt dit onderwerp nog meer een speelbal van de lokale politiek en daar moeten wij zo snel mogelijk vanaf.

Wij houden de situatie in de gaten, maar zullen niet naar de bijeenkomst in de Broodfabriek gaan of ons bemoeien met de invulling van de Sinterklaasintocht. Mocht hierover iets in de raad ter sprake komen, dan zal de VVD Rijswijk daar niet aan meedoen.