De VVD Rijswijk over leerlingenvervoer dat onder druk staat

In Groot Rijswijk van donderdag 13 augustus 2020 staat een artikel over het verbannen van lokale taxibedrijven en leerlingenvervoer dat onder druk staat. Lees hier de, uitgebreide, reactie van de VVD Rijswijk. Het artikel zelf is hier te vinden.

De zaak is onder de rechter, dus is het lastig om uitspraken te doen over deze zaak. De VVD Rijswijk is in algemene zin wel van mening dat:

- Als in het bestek van de aanbesteding expliciet staat dat de vervoerder bij de uitvoering geen gebruik mag maken van onderaannemers, dan heeft de vervoerder een probleem, tenzij onderaannemers dochterbedrijven zijn. Het is ons niet bekend of die eis was opgenomen in het bestek en, indien dit het geval zou zijn, waarom.

- De vervoerder had, als die eis in het bestek staat, niet moeten inschrijven of deze bepaling in het bestek moeten aanvechten.

- Een dergelijke bepaling is in het voordeel van grotere ondernemingen en beperkt de mogelijkheden voor kleinere en/of lokale ondernemingen. Aan de ander kant kan het voordelen op de efficiency, en dus kostenvoordelen, voor de aanbestedende gemeenten opleveren. Gemeenten moeten hierin dus een zorgvuldige en weloverwogen keuze in maken

- De VVD Rijswijk is van mening dat de aanbestedende instantie duidelijk de vervoerswens moet formuleren, inclusief kwaliteitseisen met betrekking tot materieel, mensen en de uitvoering/ dienstverlening. De aanbestedende instantie moet zich verder echter niet bemoeien met de uitvoering tenzij de uitvoering niet conform de geformuleerde kwaliteitseisen is.

- De VVD Rijswijk is overigens van mening dat gemeenten zoveel mogelijk werk moeten uitbesteden aan lokale ondernemers, mits de kwaliteit hiermee geborgd is en blijft. Gemeenten moeten het in ieder geval zeker niet onmogelijk maken dat lokale ondernemers in Rijswijk kunnen werken.