Huis van de Stad wordt Kruis van de Stad!

HUIS VAN DE STAD wordt KRUIS VAN DE STAD

De VVD Rijswijk had en heeft een duidelijk standpunt over het project ‘Huis van de Stad’: terugkeer naar het oude stadhuis zou alleen mogelijk zijn en op onze instemming kunnen rekenen wanneer dit niet duurder zou zijn dan het huidige stadhuis aan het Bogaardplein.

Alle mooie rekensommen ten spijt was en is de fractie van de VVD Rijswijk van mening dat deze zogenaamde business case met creatief rekenen sluitend is gemaakt en dat bij deze rekensommen te weinig rekening werd gehouden met onvoorziene kosten en risico’s. Daarom heeft de VVD Rijswijk een tijd geleden uiteindelijk tegen dit project gestemd.


Het doet ons geen vreugde dat wij al zo snel gelijk hebben gekregen. Nog geen jaar na aanvang van de eerste werkzaamheden en de eerste tegenvaller is al binnen, samen met het doodleuke verzoek van het college aan de gemeenteraad of wij even willen instemmen met het bij plussen van €6,9 miljoen. Om nog niet te spreken over de tegenvaller, het gevonden asbest, waarvoor vele deskundigen destijds al hebben gewaarschuwd.


De rekensommen waren destijds al te optimistisch, maar om nu met droge ogen te beweren dat de business case voor deze terugkeer naar het oude stadhuis nog steeds klopt is werkelijk niet te geloven. Zeker wanneer het duidelijk wordt dat in de coalitie (BvR, D66, CDA, WIJ. GBR) ook de wens c.q. de eis leeft dat er een ondergrondse parkeergarage moet worden toegevoegd. Hoppa, zo komt er weer minstens €5 miljoen erbij, alsof het niks is!

Voor sommige mensen zijn het echter vooral emotionele overwegingen om naar het oude stadhuis terug te keren. Denk hierbij aan het door ons veelgehoorde ‘Ja, maar ik ben er getrouwd!’. ‘De mooie raadszaal is een parel voor onze stad en een visite kaartje van de gemeenteraad.’ Goed, dat argument kan ook de prullenbak in, want die mooie raadszaal is er na de asbestsanering niet meer. Kijk voor de oude zaal voortaan maar op YouTube naar de dramaseries die daar zijn opgenomen! Helaas gaan we nu van een dramaserie naar een bestuurlijk drama.


Dit project is namelijk vooral een financieel drama voor Rijswijk en zijn inwoners, een drama wat nog flink groter gaat worden. De bewoners en bedrijven in Rijswijk zullen dit kruis van hoge lasten nog vele jaren moeten dragen. Het is daarom beter om vanaf nu te spreken over het ‘Kruis van de Stad’ i.p.v. het Huis van de Stad. Nieuwe tegenvallers, welke er ongetwijfeld zullen komen, kunnen echt niet meer binnen het budget worden opgevangen. De teller loopt alsmaar op en het einde is nog niet in zicht.

In de vertrouwelijk stukken die de VVD Rijswijk heeft mogen inzien wordt een angstaanjagend beeld geschetst over de kwaliteit van de opzet van dit project, de relatie met de aannemers en de kwaliteit van de projectorganisatie. Dat belooft nog veel meer onheil in de toekomst.

Geacht college en beste collega’s in de gemeenteraad: U kunt nu het, en uw, verlies pakken en stoppen. Passeert u dit poortje, dan kunt u niet meer terug! Doe dit Rijswijk en zijn inwoners niet aan, dat verdient het niet.

Al met al is er maar één conclusie mogelijk: zo snel mogelijk stoppen met dit project! Het asbest saneren en slopen dat pand en de grond met een bouwbestemming zo snel mogelijk verkopen voor hoofnodige woningbouw. Trias kan naar een mooi leegstaand pand verhuizen in de Plaspoelpolder of In de Bogaard en de vrijgekomen huidige locatie van Trias in de Artiestenbuurt kan dan zo snel als mogelijk verkocht worden voor o.a. woningbouw. Welzijn Rijswijk blijft waar ze zitten aan de Van Mooklaan en de Bibliotheek naast het station zit gewoon het huidige huurcontract uit en huurt daarna veel goedkoper in de huidige locatie of elders. Efficiënter, goedkoper en een veel beter resultaat voor Rijswijk!

De droom, of liever de nachtmerrie, van het oude stadhuis is over!