Wat is er aan de hand met De Generaal?

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Rijswijk aan de hand van artikel 44 van het reglement van orde.

Wat is er aan de hand met De Generaal?

Onze fractie krijgt van omwonenden signalen over het nieuwbouwproject De Generaal aan de Generaal Spoorlaan/Steenvoordelaan. De oude kantoren zijn omgebouwd naar woningen. De bouw hiervan had twee jaar moeten duren, maar neemt ondertussen al drie jaar in beslag en heeft een aantal tegenslagen achter de rug. Zie bijv. het bericht over de glasconstructie.

De omwonenden van de Generaal, onder andere op de Prins Johan Friso Promenade, zitten al drie jaar lang in de herrie van het bouwproject. Sommigen kunnen niet eens zonder problemen hun voordeur uitlopen. De omwonenden hebben rekening gehouden met de gemaakte beloftes en hebben zich tolerant opgesteld met de gedachte dat het project maar twee jaar zou duren. Echter leidt het project tot steeds meer irritatie bij de omwonenden en leidt ook de Bogaard onder het uitblijven van de oplevering. Ondertussen lijkt er geen vooruitgang te zitten in het project.

De fractie van de VVD Rijswijk heeft daarom de volgende vragen aan het college.

1. Bent u bekend met de problemen rondom De Generaal? Kunt u ons een overzicht geven van de loop van dit project en de gemaakte beloftes? Wat is de rol van de gemeente geweest in dit project?

2. Bent u het met ons eens dat de omwonenden niet langer overlast zouden moeten ondervinden van het project? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens dat de gemeente de aannemer/de eigenaar moet verplichten om de omwonenden tegemoet te komen? Het project duurt al langer en zoals het er nu uitziet gaat dit nog een tijd duren. Gaat u zich hier hard voor maken? Wilt u de gemeenteraad hiervan op de hoogte houden?

Namens de fractie van de VVD Rijswijk,

Udo Oelen