Wat te doen met €70 miljoen? Een fonds voor alle Rijswijkers.

Rijswijk staat op vele vlakken voor grote uitdagingen. Daarnaast zijn er ook vanuit alle hoeken veel ambities en wensen. Een aantal daarvan zouden zomaar uitgevoerd kunnen worden, omdat de gemeente Rijswijk dankzij de recente verkoop van de Eneco-aandelen €70 miljoen op de rekening heeft kunnen bijschrijven.

Om te komen tot een verstandige besteding van die €70 miljoen heeft het college een concept-investeringskader voorgesteld aan de gemeenteraad: normen en procedures die gevolgd moeten worden voordat dit geld uitgegeven gaat worden. Tijdens de behandeling hiervan heeft Udo Oelen van de VVD Rijswijk zich hard gemaakt voor een nadere precisering van het kader.

Zo was onze oproep om ervoor te zorgen dat er geen politieke discussie ontstaat over wat nu eigenlijk de bedoeling is, maar dat er verstandige investeringen worden gedaan die voor de lange termijn goed zijn voor onze mooie stad. Investeringen die de stad echt iets kunnen en gaan opleveren.

Verder heeft de VVD Rijswijk gepleit voor het maken van de afspraak dat voorstellen voor het besteden van de €70 miljoen alleen worden uitgevoerd als driekwart van de raad, 24 raadsleden, hiermee instemt. Hiermee ontstaat een breed draagvlak voor de uitgaven en investeringen, ontstaat er een echte discussie en wordt voorkomen dat er aan handjeklap in de achterkamertjes wordt gedaan waarbij het geld enkel aan eigen stokpaardjes wordt uitgegeven.

Tot slot heeft de VVD Rijswijk ervoor gepleit dat de naam van het kader niet ‘Investeringskader Enecogelden’ moet worden, maar ‘Investeringskader Rijswijk’. Natuurlijk, het is primair gevuld met geld uit de verkoop van de Eneco-aandelen, maar als het geld verstandig wordt geïnvesteerd zal er uiteindelijk sprake zijn van een fonds wat voortdurend ook weer uit de opbrengsten van die investeringen wordt gevuld.

De VVD Rijswijk is blij om te zien dat de wethouder Financiën heeft toegezegd onze punten te verwerken in de definitieve versie van het kader. Over dat kader wordt in december besloten. Daarna kunnen we met elkaar en met de inwoners echt het gesprek aangaan over de broodnodige verstandige investeringen in onze mooie stad Rijswijk. We houden dit onderwerp nauwlettend in de gaten!