Ondernemersprijs 2021: Verdiende aandacht in moeilijke tijden

VVD Rijswijk Ondernemersprijs 2021

De winnaar van vandaag heeft al vele jaren bewezen dat zijn onderneming een vaste kracht is van en voor Rijswijk. Hij heeft via diverse tussenstappen een steeds mooiere locatie opgebouwd in Rijswijk. Een succesvolle Rijswijkse onderneming met landelijke en regionale uitstraling inclusief Hotel & Spa.

Al sinds jaren reikt de fractie van de VVD Rijswijk de VVD Rijswijk Ondernemersprijs uit. Dat doen wij in nauwe samenwerking met het bestuur van de Belangen Bedrijven Rijswijk, de BBR, die een ondernemer voordraagt aan onze fractie.

Normaal gesproken is deze uitreiking in ons laatste Politieke Café van het jaar, beter bekend als het Oliebollentreffen. Helaas kan het Oliebollentreffen ook dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Omdat dit de meest verantwoorde keuze is, is besloten om alle evenementen voorlopig niet door te laten gaan.

Prachtige ondernemende stad

Net als vorig jaar is de fractie van de VVD Rijswijk van mening om juist nu wel de Ondernemersprijs uit te reiken. Het is goed en nodig om aandacht te schenken aan ondernemers die het natuurlijk ongelofelijk zwaar hebben, maar er toch ook alles aan doen om hun zaak, hun passie, overeind te houden en hun bijdrage te blijven leveren aan de Rijswijkse economie, de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de uitstraling van onze prachtige ondernemende stad. Via deze weg spreken wij onze steun uit naar al die ondernemers die het zwaar hebben en zeggen wij: hou vol! Het wordt beter.

En juist bij de winnaar van 2021 kunnen wij niet om deze coronaproblematiek heen. De horeca wordt zwaar getroffen door de zoveelste, helaas nodige, lockdown. En dat net voor de feestdagen. Ik vroeg aan de winnaar of hij wel trek had in deze uitreiking gelet op alle teleurstellingen en financiële drama’s van dit jaar. Deze ondernemer stelde het juist op prijs dat er aan hem gedacht wordt in deze zware tijd. Deze mindset is mooi en bemoedigend om te zien.

Kenmerkend optimisme

Dat optimisme is namelijk kenmerkend voor deze ondernemer. Ondanks de coronaperikelen heeft deze ondernemer grootse plannen met zijn Hotel & Spa. Hij vroeg en kreeg toestemming van de gemeenteraad voor een uitbreiding van zijn onderneming. Daarvoor moest hij heel wat voorwerk verrichten m.b.t. vergunningen, zonnestudies, bodemonderzoek, onderzoek naar historisch erfgoed enz. enz.

Hij heeft omwonenden hierbij betrokken. Iedereen is enthousiast en gelukkig de gemeenteraad ook! Het doorzettingsvermogen van deze ondernemer is ongelooflijk en zijn bereidheid om te investeren in deze locatie is van groot belang voor Rijswijk.

Een van de criteria voor het vaststellen van de winnaar van de Ondernemersprijs is dat er sprake moet zijn van een ondernemer of een onderneming die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het economische klimaat van Rijswijk.

De winnaar van vandaag heeft al vele jaren bewezen dat zijn onderneming een vaste kracht is van en voor Rijswijk. Hij heeft via diverse tussenstappen een steeds mooiere locatie opgebouwd in Rijswijk. Een succesvolle Rijswijkse onderneming met landelijke en regionale uitstraling inclusief Hotel & Spa.

De winnaar is...

Ik ga over tot de uitreiking:

De VVD Rijswijk Ondernemersprijs 2021 gaat naar Savarin, Restaurant, Hotel & Spa. Deze prijs geeft aan dat de sky the limit is als mensen met elkaar aan de slag gaan. Sommigen liggen, zoals je kan zien, een beetje dwars, maar jij hebt het geduld om ondanks dat daar toch verder mee te komen. Patrick, namens de fractie van de VVD Rijswijk: van harte gefeliciteerd! Hou vol en veel succes met de toekomst.