De Geestbrugweg en een fietsstraat: hoe Rijswijk tekent bij het kruisje, kansen laat liggen en de gevolgen hiervan

Over de Geestbrugweg en een fietsstraat

'Rijswijk had geen positie bij deze ontwikkeling, heeft geen positie en zal door het tekenen van de intentieverklaring die positie ook niet krijgen: het is tekenen bij het kruisje.

Hopelijk kunnen wij als VVD Rijswijk na de verkiezingen vanuit een sterkere positie er alles aan doen om dit onheil af te wenden.'

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad het college toestemming gegeven om een intentieverklaring te tekenen. Hierin geven de partijen aan dat ze willen werken aan oplossingen om het verkeer van en naar de Binckhorst goed af te handelen. Op de Binckhorst wordt namelijk veel gebouwd, wat veel nieuw verkeer met zich zal meebrengen. De andere partijen zijn de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Dit betekent dat de kans op het verleggen van tramlijn 1 over de Geestbrugweg, de Prinses Mariannelaan en de Binckhorstlaan sterk vergroot is. 

De VVD Rijswijk is daar sterk op tegen en heeft dus ook tegen het voorstel gestemd.

Het college had geen meerderheid in de gemeenteraad, maar door de steun van oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA haalde het raadsvoorstel het toch. In ruil voor deze steun kregen de twee linkse partijen wel de belofte van het college dat er serieus nagedacht gaat worden of de Geestbrugweg omgebouwd kan worden tot fietsstraat. De VVD Rijswijk vindt dit idealistisch en onrealistisch wensdenken en opportunistisch verkiezingsgedrag van de partijen die hiervoor hebben gestemd.

Hopelijk kunnen wij als VVD Rijswijk na de verkiezingen vanuit een sterkere positie er alles aan doen om dit onheil af te wenden. Want wat wil de VVD Rijswijk:

  • De herinrichting van de Geestbrugweg zal Rijswijk zelf moeten gaan doen samen met de betrokken bewoners van de Geestbrugweg en de wijken Leeuwendaal en Cromvliet.
  • Een grote herinrichting van de wijk Leeuwendaal moet hierbij meteen worden meegenomen.
  • De doorstroming, leefbaarheid en de veiligheid op de Haagweg moet snel worden aangepakt met daarbij een grotere rol voor de Rotterdamsebaan. Er gaat nu te weinig vervoer over de Rotterdamsebaan.
  • De ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan, de aansluitingen op de A4 en de geluidsoverlast van het verkeer op de A4 moeten de regionale en landelijke wegprojecten worden aangepakt.
  • Het is van belang dat na de verkiezingen de colleges in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar een echt gezamenlijk plan opstellen zonder dat Den Haag alles zelf bepaalt. Zo kunnen we de bereikbaarheid en leefbaarheid in al onze steden verbeteren. Een groot plan waarin alles samenkomt en wordt gekeken naar alle grote wegen Den Haag in: de Prinses Beatrixlaan, de Haagweg, de Rotterdamsebaan, de Utrechtsebaan en de Rijksstraatweg. 

Vragen aan Coen? App naar 06 16 38 73 71 of mail naar campagne@vvdrijswijk.nl

Rijswijk blijft goed, wordt beter.

Kijk hieronder voor de inbreng van fractievoorzitter Coen Sleddering bij het debat:

Een HOV-verbinding.

De grote bouwontwikkelingen op de Binckhorst met wel 25.000 woningen vraagt om een goede openbaarvervoerverbinding door de wijk naar een treinstation. Dan gaat het hierbij om de stations Den Haag Centraal Station en/of Voorburg. De VVD Rijswijk vindt het heel verstandig dat direct bij de bouw van een nieuwe woonwijk er nagedacht wordt over een goede, snelle en hoogwaardige OV-verbinding voor de toekomstige bewoners. Men spreekt in dit verband ook over een 'HOV-verbinding'. De gebruikte techniek voor een 'HOV-verbinding' is in de meeste gevallen een sneltram of een metrolijn.

De HOV-verbinding zou moeten gaan rijden via de Binckhorstlaan om op enig moment af te buigen naar station Voorburg, bijv. over de Maanweg. De VVD Rijswijk merkt op dat er nergens gesproken wordt over een tramlus door het Binckhorstgebied die begint en eindigt bij Den Haag Centraal Station. Dat spaart een hoop ellende in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook het gebruik van bestaand spoor langs de Binckhorst komt nauwelijks aan bod.

Een tram over de Geestbrugweg.

In het dossier Binckhorst is opeens de verlegging van lijn 1 over de Geestbrugweg/Prinses Mariannelaan/Binckhorstlaan terechtgekomen. Dit omdat er een tramverbinding moet komen richting Delft. Let wel: het is en zal nooit een HOV-verbinding worden, maar een traditionele tramlijn. Nut en noodzaak voor die verbinding is echter niet aangetoond. Wel staat de tram over de Geestbrugweg in ieder plaatje in de diverse presentaties van de projectorganisatie reeds ingetekend. 

Wat hier aan de hand is, is dat de HTM en de gemeente Den Haag worstelen met de infrastructuur op het Rijswijkseplein en een oplossing voor dat probleem is het verleggen van tramlijn 1 van het Rijswijkseplein naar het Binckhorstgebied via de Geestbrugweg. Het gaat hier dus om het oplossen van een Haags infrastructuurprobleem via Rijswijks grondgebied op de Geestbrugweg.

Deze keuze zal tot onaanvaardbare problemen leiden voor de bewoners van de Geestbrugweg en de aangrenzende wijken Leeuwendaal en Cromvliet. Het is geen goed plan voor de doorstroming, geen goed plan voor de luchtkwaliteit, geen goed plan om de trillingoverlast bij de huizen aldaar te verminderen en zeker geen goed plan om de verkeersveiligheid voor bijvoorbeeld overstekende kinderen te voet of per fiets te verbeteren.

Aanpassingen van halteplaatsen zullen leiden tot het opheffen van parkeerplaatsen en het verdwijnen van bomen. De veiligheid en doorstroming worden er niet beter op. Het kruispunt Haagweg /Geestbrugweg zal een grote bottleneck worden voor al het verkeer,

Pikant punt is dat bij al deze plannen niet wordt gesproken over de mogelijke aanleg van de nieuwe tramremise in de oksel van het Prins Clausplein of op het huidige AZC-terrein in Rijswijk. Gaan de trams in de late avonduren en de vroege ochtenduren na en voor dienstregeling soms ook van deze tramverbinding gebruik maken?

Het autoverkeer. 

Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan is het argument van de grote hoeveelheid te bouwen woningen in het Binckhorstgebied een van de leidende overwegingen geweest. Ook het beperken van doorgaand Haags verkeer op de Geestbrugweg en de Haagweg waren overwegingen. Rijswijk speelde daar snel op in door de inrichting van de Haagweg daarop aan te passen. Jammer dat de Rotterdams baan sterk vertraagd werd aangelegd. Het gebruik van de Rotterdamsebaan valt erg tegen door slechte bebording en onbekendheid. De VVD Rijswijk vindt dat dit zo snel als mogelijk verbeterd moet worden om de leefbaarheid, veiligheid en de doorstroming op de Geestbrugweg en de Haagweg te verbeteren. Daar hebben wij geen intentieverklaring voor nodig, dat kan nu meteen al.

Onze politieke beoordeling van dit dossier.

Het college heeft in dit dossier een te afwachtende rol gespeeld. Het spel op de wagen werd aan Den Haag en Leidschendam-Voorburg overgelaten. Omdat Rijswijkse bewoners op enig moment door de projectorganisatie Binckhorst werden uitgenodigd voor een participatieavond waar de Rijswijkse oud-wethouder Lugthart niets van af wist,  is de Rijswijkse gemeenteraad er pas te laat bij betrokken. Op verzoek van de VVD Rijswijk werd er een spoedvergadering van de raad belegd en diende de VVD Rijswijk een motie van afkeuring in tegen deze passieve handelswijze van de wethouder en het college. Deze motie werd verworpen en alleen gesteund door RijswijksBelang en Onafhankelijk Rijswijk.

De huidige wethouder, eerlijk is eerlijk, heeft zich de afgelopen tijd zeer ingezet om de positie van Rijswijk in dit dossier te verbeteren, maar dat is niet gelukt. Er kwam veel stroop en liefde vanuit Den Haag voor de Rijswijkse plannen met betrekking tot de Prinses Beatrixlaan. Die liefde komt overigens elke vier jaar bij verkiezingen, maar is daarna weer snel over. De projectorganisatie komt met financiĆ«le toezeggingen om mee te betalen aan de herinrichting van de Geestbrugweg en het knelpunt van de kruising met de Haagweg. Daarbij worden wel suggesties gedaan over die herinrichting van de Geestbrugweg, die absoluut niet gedragen worden door de betrokken bewoners en ook voor de VVD Rijswijk onaanvaardbaar zijn. Zo wordt er bijv. gesuggereerd om eenrichtingsverkeer op de Geestbrugweg, wat zal leiden tot sluipverkeer in de aanliggende wijken Leeuwendaal en Cromvliet en het verkeer via de in- en uitgangen van de wijken zal belemmeren.

De intentieverklaring die nu voorligt is een ultieme poging om Rijswijk alsnog in dit project te rommelen en dat is niet correct, zeker niet als je via de intentieverklaring belooft niet voor vertraging van het project te zorgen en alle eerder genomen besluiten van de huidige projectorganisatie accepteert. Rijswijk had geen positie bij deze ontwikkeling, heeft geen positie en zal door het tekenen van de intentieverklaring die positie ook niet krijgen: het is tekenen bij het kruisje.

Een volgend college zal volgens de VVD Rijswijk na de verkiezingen een nieuwe start moeten maken zonder de ballast van deze intentieverklaring.