Kennisgeving overlijden

Tot onze spijt hebben we kennisgenomen van het overlijden van Ehsan Turabaz. Wij zullen hem herinneren als een opgewekte en maatschappelijk betrokken Rijswijker, die door bruggen te bouwen werelden kon verbinden.

Wij wensen namens het bestuur en de fractie van de VVD Rijswijk, Marloes en de kinderen veel sterkte toe.


Coen Sleddering en William Begthel