Het AZC in Rijswijk

Het AZC in Rijswijk.

Rijswijk kan en moet trots zijn op deze jaren met het AZC in onze gemeente. Rijswijk heeft voor een lange periode de zorg op zich genomen om er te zijn voor deze mensen.

De fractie van de VVD Rijswijk dankt de wethouder voor de uitvoerige informatiebrief aan de raad over de opvanglocatie aan de Lange Kleiweg. Fijn dat wij nu ook officieel op de hoogte zijn na een eerder geplaatst artikel in de krant.

Het is een duidelijke brief waarbij de wethouders aan de hand van het raadsbesluit van 12 oktober vorig jaar aangeven hoe men na aannemen van dit besluit heeft gewerkt aan de uitvoering. Prettig te lezen is ook dat externe partners bij de opvanglocatie goed meewerken bij deze uitvoering. Een duidelijk aanpak die op steun van de fractie van de VVD Rijswijk kan rekenen.

Na het besluit van de raad zijn wij terecht gekomen in een verschrikkelijke oorlogssituatie in Oekraïne. Vele mensen uit dat land zijn op de vlucht geslagen, vooral vrouwen en kinderen. Het spreekt voor zich dat Rijswijk voor opvang van deze mensen gaat zorgen. Niet alleen de gemeente, maar ook de inwoners spelen bij de opvang een betekenisvolle rol. Alle waardering en respect voor die inwoners, organisaties en vrijwilligers. Ook hier laat Rijswijk in de volle breedte van onze gemeentelijke samenleving zich van een goede kant zien.

Het college is zich met volle kracht gaan inzetten voor het opnieuw tijdelijk inrichten van deze opvanglocatie, niet alleen voor mensen uit Oekraïne, maar ook voor andere doelgroepen die grote behoefte hebben aan huisvesting, tijdelijk of langer.

De inschakeling daarbij van de woningbouwcorporaties vindt de fractie van de VVD Rijswijk heel goed. Corporaties hebben naast het bouwen, verduurzamen en verhuren van huizen ook een bredere maatschappelijke taak en die wordt mede hierdoor goed ingevuld in Rijswijk.

Kortom: de VVD Rijswijk volgt de lijn van het college uit de informatiebrief. Wel heeft de VVD Rijswijk een vraag over de locatie zelf. Zoals bekend is dit terrein gereserveerd voor verhuur aan Rijkswaterstaat in verband met de verbreding van de A4 als werkterrein voor bruggenbouw. De VVD Rijswijk heeft die deal met Rijkswaterstaat altijd al afgewezen, maar zou het een goed idee vinden om de bestemming van dit terrein te behouden voor flexibele opvang van woningzoekenden en voor de bruggenbouw naar een andere plek aan de andere kant van de A4 te zoeken. Hoe denkt het college daarover?

Na bijna 6 jaar gaar Rijswijk de AZC-locatie doorontwikkelen voor een ander soort opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders die al in Rijswijk zitten en wachten op hun woning elders in het land, ook deels in Rijswijk.

Het draagvlak in Nederland voor de opvang van asielzoekers is groot en dus succesvol. Dat succes is mede gebaseerd op de formule van tijdelijke huisvesting voor 5 jaar in een gemeente. De kwaliteit van de flexible huisvesting van de mensen is ook gebaseerd op zo’n beperkte periode. Als iedere gemeente zijn plicht voor opvang serieus neemt, komt eens in de pakweg 20 jaar een AZC binnen de grenzen van de gemeenten in Nederland. Dat zorgt juist voor het draagvlak in Nederland om gastheer te zijn voor een AZC.

Rijswijk kan en moet trots zijn op deze jaren met het AZC in onze gemeente. Rijswijk heeft voor een lange periode de zorg op zich genomen om er te zijn voor deze mensen. Niet alleen de gemeente maar ook de vele vrijwilligers uit Rijswijk, de vele maatschappelijke, kerkelijke en zakelijke organisaties zijn ware gastheren/dames voor deze mensen geweest. Een topprestatie van iedereen en daar past alleen maar respect en dank voor. De VVD Rijswijk wil dat hierbij dan ook nadrukkelijk uitspreken

De gemeente Rijswijk zal deze rol gesteund door de fractie van de VVD Rijswijk ook in de nieuwe vorm overtuigend blijven invullen.