Motie over zorgwekkende stijging van de kosten in de jeugdzorg aangenomen

Motie over zorgwekkende stijging van de kosten in de jeugdzorg aangenomen

Tijdens de vorige raadsvergadering hebben we uitgebreid gediscussieerd over de zorgwekkende stijging van de kosten in de jeugdzorg in Rijswijk. Hier gaat veel geld naartoe, maar door tekorten moeten we hier ook steeds vaker extra geld aan toevoegen. Dit gaat ten koste van andere onderwerpen die ook belangrijk zijn voor Rijswijk.

Op initiatief van de Rijswijkse VVD, samen met D66 en Wij.Rijswijk, heeft de gemeenteraad de wethouder gevraagd om vóór november 2024 een plan op te stellen om nog efficiënter met de jeugdzorggelden om te gaan en beheersing van de kosten in eerste instantie binnen het sociaal domein op te lossen.

Ons voorstel is met een grote meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Nu moeten we als gemeente de uitdaging aangaan om juiste en verantwoorde beslissingen te nemen om de kosten van de jeugdzorg onder controle te houden. Want daarvoor zitten we in de politiek. Om keuzes te maken die niet iedereen leuk zal vinden, maar die wel genomen moeten worden. Als Rijswijkse VVD zijn wij ons hiervan bewust. We moeten dit gesprek dus goed met elkaar voeren. Wat we hierbij in de gaten moeten houden is de aandacht voor preventie, effectiviteit en de impact van de maatregelen op de inwoners van Rijswijk.