Bliksembezoek van minister van Economische Zaken Adriaansens aan Rijswijk

Bliksembezoek van minister van Economische Zaken Adriaansens aan Rijswijk

De minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens bezocht op 31 mei TUI in de Plaspoelpolder in Rijswijk. De minister werd bijgepraat over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein en over internationaal ondernemen. Dit gaat onder meer over ‘gelijk speelveld in de wereldhandel’, ‘beter benutten’, het ‘juiste bedrijf op de juiste plek’ en de energietransitie. De minister onderstreepte de urgentie van ruimte voor bedrijven.

Het belang van samenwerking

In Rijswijk werkt het bedrijfsleven intensief met elkaar samen via onder meer de BBR, de Belangen Bedrijven Rijswijk. In het middengebied van de Plaspoelpolder zijn concrete plannen om nog nauwer samen te werken.

Verschillende ondernemers willen een BIZ (Bedrijven investeringszone) oprichten. Met deze BIZ verbetert de veiligheid en wordt gewerkt aan gezamenlijke gebiedspromotie. De minister sprak haar steun uit voor de oprichting van de BIZ. Ze kreeg de eerste BIZ-brief uitgereikt die naar de ondernemers wordt gestuurd.

Internationaal ondernemen

De minister ging met TUI in gesprek over de rol van de interne EU markt. Voor internationaal opererende bedrijven zoals TUI is dat van groot belang. Soms kunnen EU-regels helpen en soms kunnen regels een belemmering vormen. Het beperken van vliegverkeer in de EU kan als pervers effect hebben dat vliegverkeer naar landen buiten de EU juist aantrekkelijker wordt, zoals vliegen naar het Verenigd Koninkrijk of Marokko. Dan is de klimaatwinst verdwenen en schaadt het de concurrentiepositie van Europese reisorganisaties. Een signaal dat weerklank krijgt bij de VVD-fractie in het Europees Parlement.

Winnaar ondernemersprijs Rijswijkse VVD

TUI won enkele jaren geleden de ondernemersprijs van de Rijswijkse VVD. Die prijs kreeg TUI onder meer voor de bewuste keuze om in Rijswijk te blijven. Bovendien speelt TUI een actieve rol in het steunen van de lokale economie en draagt actief bij aan het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen Rijswijkse bedrijven.