Belangrijke stappen gezet in het aanpakken van de woningnood

Belangrijke stappen gezet in het aanpakken van de woningnood

In Rijswijk zijn deze week belangrijke stappen gezet voor de noodzakelijke woningbouw: de bestemmingsplannen voor Pasgeld Oost en Campus at the Park zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Twee gebieden die de komende tijd mooie ontwikkelingen tegemoet gaan.

Pasgeld Oost is een oud kassengebied waarin nu in een duurzame leefomgeving houtbouwwoningen worden gerealiseerd. Met Campus at the Park transformeert het voormalige Shell-complex op het Kesslerpark naast het station naar een omgeving waarin gewoond, gewerkt en geleerd wordt.

De Rijswijkse VVD ondersteunt deze plannen van harte gelet de grote opgave die er op de woningmarkt is. Verstandige binnenstedelijke herontwikkeling van voormalige werkgebieden kunnen voor deze opgave goede oplossingen bieden.

Wel heeft de Rijswijkse VVD zorgen over de afwikkeling van de mobiliteit in de betreffende gebieden en de bredere omgeving. Mede op verzoek van de Rijswijkse VVD komen de concrete plannen hiervoor daarom later terug in de raad voordat het college over gaat tot de concrete maatregelen zoals het aanleggen en herinrichten van wegen, kruispunten en parkeerplaatsen. Zo kan de gemeenteraad hier beter invloed op uitoefenen.