De column van Coen (9)

De verkenningsfase op weg naar een nieuw college in Rijswijk is afgerond. Verkenner Sjaak van der Tak heeft zijn bevindingen gepresenteerd aan de gemeenteraad. Hij heeft voorgesteld dat huidige coalitiepartners GroenLinks, VVD, D66 en WIJ snel een nieuw college gaan vormen.

Kijkend naar de verkiezingsuitslag is dat een logische stap. De kiezer heeft de huidige coalitie gesteund: door winst van GroenLinks, WIJ en VVD en het gelijk blijven van D66 wordt het zware verlies van Gemeentebelangen gecompenseerd en een meerderheid van 18 zetels in de raad gehouden. Maar het is terecht dat coalitiepartijen conclusies trekken uit die uitslag en zonder Gemeentebelangen verder gaan. VVD en D66 hadden graag het CDA uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de onderhandelingen in de volgende fase, maar dat stuitte tot nu toe op bezwaren bij de andere coalitiepartijen. De 4 partijen hebben een - weliswaar krappe - meerderheid van 16 zetels, maar dat was in het laatste deel van de vorige periode ook al het geval en dat heeft niet tot een gebrek aan besluitvorming geleid. Zelfs veel besluiten van het college zijn met een grote meerderheid in de raad aangenomen. Kortom,snel aan de slag met de 4 coalitiepartijen en proberen op de inhoud bredere steun in de Raad te krijgen.

Er klonk veel optimisme door in de tekst van de verkenner. De VVD of beter: VVD-ers zijn optimistische en positieve mensen, maar ook realistisch. Er zullen nog stevige inhoudelijke gesprekken komen waarbij de VVD prioriteiten geeft aan een stevig en streng financieel beleid, lage lasten, een verantwoord stadsbestuur en (bestuurlijke) handhaving en betaalbare en effectieve maatregelen met betrekking tot duurzaamheid.

De lokale partijen met uitzondering van WIJ zijn zeer teleurgesteld. BVR vindt het niet kunnen dat zij als grootse partij wordt buitengesloten. Dat is toch behoorlijk de kop in het zand steken. Men kon ervan uitgaan dat GroenLinks en D66 geen heil zagen in samenwerking met deze partij. Je kon ook zien dat op basis van de uitslag een coalitie over rechts zonder de twee genoemde partijen niet genoeg zetels heeft. Hier nekt zich dat BVR weliswaar de grootste is, maar niet verder gegroeid is in aantal zetels. De versnippering aan de rechterkant van het politieke spectrum heeft een rechtse coalitie onmogelijk gemaakt. De VVD heeft bij de verkenner aangegeven dat zij op basis van het verkiezingsprogramma van BVR best zou kunnen onderhandelen met BVR, maar dat de bestuursstijl en de cultuur van die partij heel ver van de VVD af staan. Ik hoef alleen maar de dossiers Haaglandia en Pizzeria te noemen en de lezers begrijpen wat ik bedoel.

Kortom, constructief aan de slag in de volgende fase op weg naar een nieuw college dat voor grote uitdagingen staat. Rijswijk staat er goed voor dankzij het vorige college, maar wij zijn er nog niet!

Coen Sleddering
Fractievoorzitter VVD Rijswijk