Aan de slag voor Rijswijk! Coalitieakkoord: Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026

Aan de slag voor Rijswijk!

Vandaag is het coalitieakkoord Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026 gepresenteerd. Fractievoorzitter Coen Sleddering is erg tevreden over het afgesloten akkoord en de portefeuille van wethouder namens de VVD Rijswijk Werner van Damme.

Het was een intensief en lang proces met vijf partijen die van nature en in de afgelopen jaren geen vaste partners zijn geweest. Formateur Martin Wörsdörfer heeft de partijen door die fase heen geloosd met als basisboodschap: 'Rijswijk heeft als groeiende stad veel te doen en er komt veel op Rijswijk af. Dat vraagt om een breed samengestelde en gedragen coalitie. Dus fractievoorzitters, neem uw verantwoordelijkheid!'

En dat is gebeurd. Beter voor Rijswijk, GroenLinks, D66, VVD Rijswijk en de PvdA hebben een krachtig en evenwichtig programma opgesteld met een gedegen en financieel verantwoord beleid. Investeren in de groei en de kwaliteit van Rijswijk, haar bewoners en bedrijven.

Voor de VVD Rijswijk was het financiële beleid een speerpunt bij de onderhandelingen. De VVD Rijswijk is zeer blij met het afgesproken financieel kader en met het leveren van de wethouder Financiën kan de VVD Rijswijk erop toezien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat de lasten voor burgers en ondernemers niet te veel stijgen. Het bedrijfsleven is erg belangrijk voor de stad en haar inwoners. Daarom is de VVD Rijswijk verheugd dat onze wethouder Economische Zaken in zijn portefeuille zal krijgen.

Tot slot zijn er ook goede afspraken gemaakt over veiligheid in de stad. Er komen meer boa's, cameratoezicht op onveilige hotspots en op plekken waar afval wordt gedumpt en we willen meer wijkagenten. De wethouder van de VVD Rijswijk gaat samen met de burgemeester hard aan de slag met de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De onderhandeling kwamen moeizaam op gang, maar al snel groeide het vertrouwen tussen elkaar aan tafel. Zo konden de vijf partijen zich redelijk snel vinden in de hoofdlijnen van een programma met ook veel aandacht voor groen, mobiliteit, milieu en klimaat voor een gezonde groei van onze stad. 

Met dit akkoord gaat de VVD Rijswijk aan de slag! Dat doen we samen met de stad. Heb je dus vragen, opmerkingen, een probleem of wil je iets kwijt? Ga in gesprek met Coen en met de rest van onze fractie. App of bel naar 06 16 38 73 71 of mail csleddering@rijswijk.nl of fractie@vvdrijswijk.nl